Tuesday, September 29, 2009

Pilih urus niaga saham syariah

--------------------------------------------------------------------------------MEGA: Apakah hukum asas bermain saham?

ZAHARUDDIN: Kebanyakan ulama kontemporari berpendapat tatkala kita membeli saham sesuatu syarikat, kita sebenarnya akan memiliki sebahagian kepentingan ekuiti syarikat tersebut, ini bermakna sebagai pemegang saham. Dari sudut pandangan Islam, kita dikira sebagai rakan kongsi syarikat terbabit.

Sebagai rakan kongsi, kita akan terdedah kepada risiko kerugian ataupun kelebihan perolehan keuntungan. Dengan ini, hukum asal pembelian saham adalah halal kerana ia didasari akad 'Shirkah'.

Dalil kepada keharusan bersyarikat ini boleh dilihat di dalam al-Quran yang bermaksud: dan mereka berkongsi dalam 1/3...(an-Nisa: 12)

Dan juga hadis bermaksud: "Aku orang ketiga bersama dua orang yang bersyarikat selagi mana tiada salah seorang yang mengkhianati rakannya." (riwayat Abu Daud)

Pembelian saham juga harus dibuat melalui broker atau remisier. Tugas mereka biasanya adalah menentukan nilai pasaran dan coraknya, mengiklankan sebarang aset untuk jualan, menayangkan beberapa aset kepada pembeli yang berpotensi, menasihati pelanggan dalam tawaran yang diterima, sebagai wakil untuk membeli dengan upah tertentu.

Urus niaga di bursa saham telah dibincangkan banyak kali dalam pelbagai persidangan ulama dan pakar kewangan sedunia. Keputusan Kesatuan Fiqh Antarabangsa (pada 9-14 Mei 1992) dan Majlis Kajian dan Fatwa Eropah dalam keputusannya (7/1) 63 antara lainnya menyebut:

Hukum membeli saham pada asalnya adalah sama dengan hukum bersyarikat atau musyarakah atau rakan kongsi. Ia adalah harus menurut syariah daripada al-Quran dan hadis.

Walaupun hukum asalnya harus, ia tetap mempunyai beberapa syarat umum bagi memastikan yang harus tidak berubah kepada haram.

Antara syarat umum yang telah diletakkan dalam hal menyertai aktiviti urus niaga saham ini adalah:

a. Penubuhan dan penyertaan sebuah syarikat yang patuh syariah di dalam bursa adalah harus.

b. Tiada sebarang perbezaan pandangan bahawa menyertai atau membeli saham syarikat yang asas utama perniagaannya adalah haram seperti institusi kewangan yang memberi pinjaman riba atau berniaga barangan yang diharamkan adalah tidak dibenarkan sama sekali.

Majoriti ulama dunia mengharuskan penjualan dan pembelian di bursa

l Syarat ijab kabul telah terlaksana dalam pembelian dan pemilikan saham.

l Majlis Pengarah syarikat telah mewakili seluruh pemegang saham dalam pengurusan syarikat mereka.

Sehubungan itu, para ulama besar mengharuskannya seperti Sheikh Mahmud Syaltut, Sheikh Ali Khafif, Sheikh Muhammad Abu Zahrah, Dr. Muhammad Yusof Musa dan ramai lagi. (At-Takaful Al-Ijtima'ie, Abu Zahrah, 2/184 ; As-Syarikat : Ali Khafif, hlm 96 ; Al-Mualamat Al-Maliah, Uthman Syabir, hlm 206)

Namun terdapat sedikit pertikaian hukum berkongsi syarikat dengan bukan Islam. Perbincangan dan pertikaian timbul dalam isu membeli saham yang dianggap patuh syariah tetapi majoriti pemilikannya adalah individu bukan Islam.

Terdapat sebahagian ulama yang tidak membenarkannya dan ada juga yang menganggapnya sebagai makruh. Ia berdasarkan riwayat Ibnu Abbas r.a yang bermaksud: Berkata Ibnu Abbas, "Jangan kamu bersyarikat dengan Yahudi, Nasrani atau Majusi", maka aku (Ibnu Hamzah) bertanya "mengapa tidak?" Jawab Ibnu Abbas: "Kerana mereka melakukan riba dan riba tidak halal". (Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 5/3 ; Al-Muhazzab, 1/345)

Hadis di atas menjadikan Imam As-Syafie menganggap bermusyarakah dengan bukan Islam adalah makruh. Imam Ahmad, Awzaie dan Hasan al-Basri menganggapnya harus.

Imam Ibnu Quddamah juga mengatakan kata-kata Ibnu Abbas tadi hanyalah pandangan seorang sahabat dan tidak pula tersebar di kalangan sahabat lain.

Khalifah Umar al-Khattab berpandangan harusnya dengan iktikad ia daripada pendapatan mereka yang halal sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan membeli makanan daripada Yahudi dan mencagarkan baju besi baginda SAW.

Pandangan mengharuskan dengan melihat kepada perincian aktiviti syarikat ini disokong kuat oleh ulama besar kontemporari seperti Sheikh Mustafa Az-Zarqa. Beliau menolak pengharaman umum ke atas penyertaan di bursa saham.

Justeru selagi mana urus niaga syarikat adalah menepati syariah, ia adalah sah walaupun terdapat rakan kongsi bukan Islam yang sama ada diketahui atau tidak bahawa modalnya daripada yang haram. Ia juga dikuatkan oleh riwayat berikut:

Diriwayatkan oleh al-Khallal dengan sanadnya dari Athar berkata: Rasulullah SAW melarang daripada bermusyarakah dengan Yahudi dan Nasrani kecuali jika jual belinya di tangan orang Islam (menuruti syariah). (Al-kafi fi Fiqh al-Hanbali, 2/257 ; Al-Mubdi' , Ibn Mufleh, 5/4; Ibn Qayyim : Dhoif sanadnya kerana mursal: Ahkam Ahli Zimmah, 1/556)

Ada yang bagi alasan, saham-saham yang mematuhi syariah itu kurang menguntungkan berbanding saham lain. Sebab itu melabur dalam saham bukan syariah. Adakah tanggapan ini betul?

ZAHARUDDIN: Saya kurang bersetuju dengan tanggapan tersebut. Setakat semakan saya, kebanyakan blue chips atau saham-saham syarikat-syarikat besar, terkenal dan yang mempunyai keuntungan konsisten di Malaysia telah disahkan patuh syariah oleh Suruhanjaya Sekuriti.

Oleh yang demikian tidak timbul persoalan kurang menguntungkan. Cuma jika ingin dibandingkan dengan beberapa syarikat yang tidak patuh syariah seperti perjudian dan kewangan riba.

Mungkin dakwaan itu ada sedikit kebenarannya, namun demikian tidak tepat untuk mendakwa kaunter tidak halal ini sentiasa lebih menguntungkan berbanding yang patuh syariah.

Ada pelbagai jenis orang yang main saham. Apa hukumnya bagi yang main kontra?

ZAHARUDDIN: Jualan kontra adalah apabila pembeli saham mengambil peluang daripada tempoh penangguhan bayaran saham yang dibeli untuk membeli sesuatu saham dan kemudian menjualnya sebelum tempoh 'wajib' bayar tiba.

Sebagai contoh di Malaysia wujud undang-undang T+3. Ia bererti urus niaga pembelian saham dibuat sebagai contoh pada hari Isnin, tetapi pembayaran bagi pembelian tadi mesti diselesaikan dalam sebelum atau pada hari Khamis (dalam masa tiga hari).

Pemilikan saham akan bertukar milik sejurus selepas transaksi walaupun pembayaran belum dibuat.

Walau bagaimanapun, jangan disangka bahawa di antara tempoh tiga hari itu, seseorang mempunyai masa untuk membatalkan urus niaga. Urus niaga telah termeterai pada hari urus niaga iaitu hari Isnin dalam contoh di atas. Cuma proses pertukaran dan pembayaran sahaja yang belum dibuat.

Hukum transaksi kontra seperti ini boleh datang dalam dua keadaan:

a) Jika pembeli punyai wang secukupnya dari awal; Jika pembeli membeli sebuah saham patuh syariah dengan kontra dengan cara pembayaran T-3, dan beliau sememangnya telah mempunyai wang yang cukup dalam akaunnya sebanyak nilai pembelian sahamnya dari hari pertama lagi. Namun sebelum tiba tempoh penyelesaian pembayaran tiba, harga sahamnya melonjak naik, menyebabkan dia dengan segera menjualnya agar dapat peroleh keuntungan. Urus niaga seperti ini halal.

Keharusan ini dikuatkan lagi apabila keterangan di dalam web bursa Malaysia menjelaskan setiap individu yang ingin membeli mestilah mempunyai wang yang mencukupi untuk menampung harga saham yang dibeli dan juga semua kos transaksi.

Jika demikian peraturannya, saya berpandangan bahawa hak milik sekuriti yang dibeli telah sempurna. Ia juga memang mempunyai wang yang mencukupi bagi tujuan pembelian itu walaupun belum sampai hari wajib bayar, tatkala itu, belian dan jualannya adalah sah.

b) Tidak punyai wang cukup

Sekiranya, pembeli tidak mempunyai wang yang cukup di dalam akaunnya pada waktu pembelian, tetapi hanya dipinjam daripada wang broker dengan kadar faedah tertentu dengan harapan harga akan menjadi lebih tinggi daripada apa yang dibeli. Ia adalah haram.

Ini dilakukan bagi membolehkannya menjual sekuriti yang dibelinya sebelum sampai masa perlu bayar dan membuat keuntungan atas angin kerana membeli tanpa modal sebenar.

Bagi saya urus niaga seperti ini (jika berlaku) ia tidak syak lagi mempunyai unsur riba (jika modal yang dipinjam punyai faedah).

Sekiranya tiada punyai sebarang faedah, ia masih mempunyai elemen perjudian kerana ia benar-benar bergantung kepada nasib dan harapan harga akan naik. Pembeli pula tiada sebarang wang yang mencukupi, ia hanyalah bergantung kepada wang broker yang mengabuinya. Tatkala itu transaksi tetap tidak halal.

Apa pula hukumnya melibatkan diri dengan pelaburan di Internet?

ZAHARUDDIN: Islam menerima transaksi kewangan sama ada jual beli dan juga pelaburan yang dilakukan melalui Internet. Cuma syarat-syarat bagi jual beli dan pelaburan mestilah dipastikan terlebih dahulu.

Secara ringkasnya, pelaburan melalui Internet hanya akan menjadi halal sekiranya:

a) Tiada unsur gharar (tidak tentu status) berkenaan latar belakang syarikat yang menguruskan pelaburan itu. Justeru mesti dipastikan syarikat itu benar-benar wujud dan diketahui lesen serta perincian pengurusan syarikat.

b) Diketahui dengan jelas jenis pelaburan atau perniagaan yang dilaksanakan oleh syarikat terbabit dan status halalnya.

c) Cara pelaburan dilakukan secara halal tanpa sebarang jaminan untung tertentu dan jaminan selamat modal, jika terdapat unsur jaminan sebegini, ia disepakati ulama sebagai haram kerana riba.

d) Memastikan syarikat yang dilaburkan dana kita melalui Internet itu disahkan kewujudannya oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Dalam Islam, yang penting bagi rezeki kita ialah keberkatan walaupun ia sedikit. Boleh ustaz terangkan dalam konteks saham ini.

ZAHARUDDIN: Islam tidak menyekat umatnya untuk memperoleh keuntungan. Namun beberapa hukum haram diletakkan bagi apa-apa transaksi yang menyumbang kepada mudarat kepada diri sendiri atau zalim kepada sebelah pihak lain.

Dalam urus niaga saham, kita tahu terdapat banyak teknik pembelian saham yang wujud, dan sebahagiannya telah saya ulas di dalam buku saya 'Wang, Anda dan Islam'.

Ringkasnya, terdapat cara yang haram dan ada pula yang halal. Bagi mereka yang mendambakan keuntungan lumayan mereka mungkin akan melibatkan diri sama ada melalui pinjaman riba dengan broker bagi menambahkan kemampuan modalnya, atau membeli saham tidak patuh syariah yang dikira stabil dan untung, atau memasuki alam urus niaga saham sebagai tempat berjudi.

Nabi pernah mengingatkan bahawa riba itu walau banyak pada kiraan fizikalnya, ia bakal membawa kepada sedikit. Maksud 'sedikit' itu adalah kerana individu terbabit akan sentiasa merasa tidak cukup, 'sedikit' juga bermaksud perolehan itu hanya akan mendorongnya kepada sedikit dan kurang rahmat dan belas Allah terhadapnya.

Tiada berkat ini akhirnya, mengotorkan jiwa, hati dan pemikiran individu terbabit sehingga sifat tamaknya terus membuak dan sentiasa tidak cukup dengan apa yang ada.

Lebih teruk, ketiadaan berkat dalam pendapatan mendorong individu kepada lebih banyak dosa dan liat dalam melakukan amal soleh. Atas sebab itu, Islam sentiasa mengajak umatnya memastikan status halal dalam pendapatan walau sedikit kerana keberkatan itu sumber kebahagiaan dan ketenangan hati.

Apa guna harta yang banyak dengan hati yang sentiasa tertekan dan tidak tenteram.

Apakah status urus niaga yang dilakukan selepas azan pertama dikumandangkan pada hari Jumaat?

ZAHARUDDIN: Solat jumaat wajib hanya ke atas lelaki baligh dan bukan wanita. Justeru setiap urusniaga di antara wanita dengan wanita selepas azan pertama atau kedua dikumandangkan pada hari Jumaat adalah sah dan harus.

Ia adalah satu keharusan yang disepakati oleh keempat-empat mazhab terbesar dalam Fiqh Islam.

Demikian juga halnya bagi mereka yang tidak wajib solat jumaat kerana sebab lain seperti sakit, musafir dan sebagainya.

Perbincangan hukum hanya berkisar kepada para lelaki, sama ada peniaga lelaki, pembeli lelaki atau kedua-duanya sekali yang sihat, baligh dan tidak bermusafir.

Asas hukum adalah dari surah al-Jumaat ayat 9 yang maksud-Nya: Wahai orang yang beriman, apabila telah diseru untuk solat pada hari Jumaat, bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli.

Menurut majoriti mazhab seperti Hanafi, Maliki dan Hanbali, berjual beli selepas azan kedua (iaitu azan semasa khatib telah duduk di atas mimbar) hari Jumaat adalah haram, akadnya tidak sah.

Hasil perolehan daripada akad itu juga adalah haram dan pemilikan barang yang dibeli juga tidak sah. Ulama Mazhab Syafie menganggap jual beli pada waktu itu hanya makruh dan masih sah.

Jual beli yang dilakukan setelah azan pertama iaitu sebelum imam atau khatib duduk di atas mimbar, ulama seperti At-Tohawi mengatakan ia adalah sah dan dibenarkan. Cuma tidak digalakkan kerana dibimbangi akan menyibukkan kedua-dua pembeli dan penjual dari kewajipan solat Jumaat.

Perlu difahami bahawa azan di zaman Nabi SAW, Abu Bakar as-Siddiq dan Umar r.a hanyalah sekali sahaja, manakala di zaman Uthman, bilangan umat Islam bertambah lalu diperkenalkan azan kedua dan seterusnya ketiga (berfungsi sebagai iqamah).

Imam Al-Bukhari melaporkan bahawa azan Jumaat di zaman Nabi dilaungkan hanyalah sekali iaitu di waktu imam mengambil tempat di atas mimbar.

Kesimpulan, jual beli itu akan jatuh haram hanya apabila:

a) Dilakukan selepas azan kedua sewaktu imam berada di atas mimbar.

b) Dilakukan oleh lelaki yang wajib solat Jumaat.

c) Mengetahui berkenaan hukum haram ini.

Tuesday, September 15, 2009

Tradisi kalungan bunga MIC

Oleh NORAINI ABD. RAZAK
pengarang@utusan.com.my

SEMEMANGNYA ada percambahan kepelikan dalam budaya masyarakat Malaysia. Kalau dulu tanpa mengira kaum dan agama ada segan silu dan rasa hormat, tetapi kini nilai-nilai itu semakin menyusut.

Penyusutan nilai itu boleh dilihat pada hari terakhir Perhimpunan Agung MIC Ke-63 kelmarin. Seorang perwakilan mencadangkan ''kalung selipar' pada gambar Tun Dr. Mahathir Mohamad.

Kebiasaannya, tradisi masyarakat India adalah mengalungkan bunga malai sebagai penghormatan baik kepada orang perseorangan mahupun pada gambar.

Tetapi kali ini tradisi yang ditawarkan amat menyongsang dan umpama idea orang yang hilang akal.

Bagi 'menghormati' dan 'menghargai' jasa bekas Perdana Menteri, perwakilan itu mahu 'kalung selipar' diletak pada gambar beliau.

Semuanya itu gara-gara kenyataan Dr. Mahathir yang didakwa mencampuri urusan dalaman MIC.

Biar pun cadangan itu tidak mendapat sokongan tetapi cetusan idea perwakilan dari Ampang, M. Muniandy cukup untuk menggambarkan apa yang tersirat di sebalik yang tersurat.

Betapa ada riak kekebalan dalam nada ucapan perwakilan itu. Ada juga unsur angkuh di situ.

Paling jelas ada suara biadab yang tidak boleh dimaafkan oleh sesiapa pun.

Beliau tidak boleh menerima rumusan Dr. Mahathir yang Samy Vellu tidak pernah membuat apa-apa untuk kesejahteraan kaum India di negara ini.

Bagi Muniandy, Dr. Mahathir adalah orang luar yang tidak mempunyai hak untuk mencampuri urusan MIC.

Bekas Perdana Menteri itu juga diselar kerana menegur pemimpin parti itu yang dikategorikan oleh perwakilan berkenaan sebagai seorang yang bijak untuk memimpin parti dengan cara yang baik.

Lebih menarik perhatian, perwakilan yang boleh saja dikatakan 'peminat setia' Samy Vellu memberikan satu perbandingan melampau.

Bekas Menteri Kerja Raya itu disamakan dengan 'pokok ara' dengan akar yang teguh dan tidak akan berganjak walaupun ditiup angin kencang.

Justeru gambar orang yang cuba menggoncang pokok ara itu selayaknya dikalungkan dengan kasut lantaran wujudnya dua darjat di situ - yang pertama sungguh mulia, manakala yang keduanya berada pada kasta yang amat rendah.

Manakala MIC pula seolah-olah parti yang sangat berjaya dan cemerlang pencapaiannya sehingga tidak boleh disentuh atau ditegur. Pemimpinnya juga disifatkan sebagai penyelamat dan pengawal masyarakat India di negara ini.

Sedangkan semua orang tahu di mana kedudukan parti itu sekarang terutama apabila memperkatakan tentang meningkatkan taraf hidup masyarakat India.

Semua orang tidak lupa apa puncanya pertubuhan haram Hindraf ditubuhkan. Ia dikatakan berpunca daripada rasa tidak puas hati kaum itu terhadap prestasi Samy Vellu yang menyebabkan golongan kaya semakin kaya dan yang miskin terus merempat.

Terlekat di fikiran semua orang bagaimana penolakan pengundi-pengundi India terhadap kepimpinan sedia ada semasa pilihan raya umum Mac tahun lalu sehingga parti itu mencatatkan pencapaian terburuk dalam rekod pilihan rayanya.

Samy Vellu antara nama yang tewas.

Banyak orang India mendendangkan keluhan mereka - betapa bertahun-tahun dinaungi pemimpin yang seorang itu, tiada kemajuan atau peningkatan taraf hidup yang ketara boleh dilihat.

Sepatutnya acara terbesar yang menghimpunkan masyarakat India di negara ini dari sudut politik menjadi medan untuk muhasabah diri, mengingatkan setiap pemimpin parti itu bahawa jangka hayat mereka tidak lama.

Kini ada Parti Keadilan Rakyat yang menawarkan tempat untuk orang India, ada juga Hindraf yang sering menjadi rujukan masyarakat itu untuk meluahkan rasa tidak puas hati mereka.

Tidak mustahil jika kebiadaban seperti yang ditunjukkan Muniandy dibiarkan begitu sahaja, nama MIC akan luput dari kamus pilihan raya Malaysia.

Hasrat untuk merealisasikan harapan bahawa MIC adalah mengenai masa depan kaum India mungkin tinggal mimpi jika ahli-ahli lepas laku dan tiada rasa hormat kepada pemimpin dibiarkan menjadi api dalam sekam.

Hakikatnya cadangan perwakilan Ampang itu seharusnya dipandang serius oleh Presiden MIC itu sendiri.

Tindakan Samy Vellu mengulas teguran Dr. Mahathir juga merupakan satu kesilapan awal yang dilihat menjadi punca ahlinya mendapat keberanian untuk mengemukakan cadangan kurang ajar itu.

Sebab itu apa yang berlaku di hari terakhir perhimpunan mesti menjadi pengajaran. Sebagai pemimpin yang dipercayai sarat dengan pengalaman dalam bidang politik, percaturan bekas Menteri Kerja Raya dalam menangani kemelut politik dalaman MIC tidak mudah.

Beliau sepatutnya bijak mengatur strategi, memelihara kesopanan dan kesusilaan serta menjaga hubungan akrab sesama parti komponen BN dengan 'menenangkan' teguran Dr. Mahathir itu.

Bukankah pemimpin veteran MIC yang satu masa dahulu bersedia 'sehidup semati' dengan Dr. Mahathir sangat masak dengan ketelusan bekas Perdana Menteri ketika melontarkan kata-katanya.

Justeru sepatutnya isu teguran itu boleh diatasi umpama menarik benang dalam tepung, tepung jangan berselerak dan benang jangan putus.

Dan dalam kes teguran Dr. Mahathir biar pun dilihat sangat pedas tetapi sepatutnya diambil pengajaran daripadanya dan pada masa yang sama ahli-ahli parti diberi peringatan supaya tidak bertindak balas mengikut kata hati yang akhirnya boleh membawa 'mati'.

Hakikatnya Dr. Mahathir sangat arif dan mempunyai alasan terbaik untuk membuat kesimpulan seperti yang dilontarkan tempoh hari.

Bekas Perdana Menteri itu mengetahui siapa Samy Vellu yang bertahun-tahun berada dalam barisan Kabinetnya. Beliau semestinya tahu apa yang telah dibuat oleh pemimpin itu untuk masyarakat India sejak puluhan tahun lalu. Beliau juga tahu apa yang tidak dibuat oleh Samy Vellu sepanjang tempoh tersebut.

Paling penting masyarakat India tahu segala-galanya tentang progres kehidupan mereka di bawah naungan 'pokok ara' itu.

Dan pengetahuan itu tidak selayaknya disusuli dengan kenyataan sangat biadap yang berkumandang di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) kelmarin.

Biar pun Samy Vellu berjanji akan mengenakan tindakan terhadap Muniandy, namun ada tanggungjawab yang lebih besar mesti dilakukan.

Berkata benar kepada ahli-ahli parti, berkhidmat untuk parti dan jika terbukti tidak lagi mampu memimpin parti maka berundurlah. Masyarakat India mahu perubahan dan perubahan itu bukan lagi di bawah 'pokok ara'.

Tidakkah mereka sedar pokok ara itu hakikatnya semakin dimakan anai-anai lantaran tegaknya ia sejak berpuluh tahun lalu tidak lagi dapat memberi manfaat kepada sesiapa.

Monday, September 7, 2009

Alain Robert: Wira atau penceroboh?

Oleh Manja Ismail

Insiden KLCC dipanjat dedah kepincangan tahap keselamatan

APABILA warga Perancis, Alain Robert Philippe, 47, yang terkenal dengan jolokan 'Spiderman' kerana gemar memanjat bangunan pencakar langit, berjaya menawan puncak Menara Berkembar Petronas (KLCC) pada pagi Selasa lalu, beliau menjadi antara tajuk berita utama media tempatan dan antarabangsa.

Ramai juga rakyat tempatan seperti dilihat menerusi sembang mereka di internet, meletakkan lelaki yang disahkan sebagai orang kurang upaya oleh Kerajaan Perancis itu sebagai wira. Malah ada yang mempersoalkan tindakan pihak berkuasa menahan dan mendakwanya di mahkamah kerana menceroboh sedangkan menurut mereka, Robert memberi publisiti kepada Malaysia tanpa memerlukan Kementerian Pelancongan membelanjakan satu sen pun.Robert, yang mula ketagih memanjat sejak berusia 12 tahun, sudah menawan 85 binaan tinggi di seluruh dunia, termasuk beberapa pencakar langit kebanyakannya hanya menggunakan tangan dan kasut mendaki. Antaranya ialah Empire State Building di New York setinggi 1,250 kaki, Sears Tower, Chicago (1,453 kaki), Taipei 101 di Taiwan (1,667 kaki) dan Bangunan Jin Mao di Shanghai (1,378 kaki).

Sementara pendakiannya di Taipei 101, bangunan paling tinggi di dunia sekarang, dilakukan sempena pembukaannya pada 2004, tindakannya memanjat Menara Jin Mao pada 2007 menyebabkan dia dipenjara lima hari dan diusir dari China. Kecuali di Taipei 101 dan Bangunan Ibu Pejabat Lembaga Pelaburan Abu Dhabi pada 2007 yang dilakukan dengan kebenaran pihak berkuasa, tindakan Robert ke atas sebahagian besar bangunan tinggi dibuat tanpa izin dan dikenakan tindakan atas dakwaan menceroboh atau melakukan aksi berbahaya.

Ketika Menara Berkembar Petronas siap sepenuhnya pada akhir 1990-an, Robert mendapat perhatian dunia sama ada dia dapat menawannya, yang ketika itu memegang rekod bangunan tertinggi di dunia. Pada 1997, setahun sebelum bangunan itu dibuka secara rasmi, tanpa disedari pihak berkuasa, dia sempat memanjat sehingga ke tingkat 60 sebelum ditahan.

Sepuluh tahun selepas itu, pada 20 Mac 2007, Robert sekali lagi mencuba dan ketika tiba di tingkat 60 serta sempat mengibarkan Jalur Gemilang, dia ditahan pihak berkuasa. Bagaimanapun, ketika itu, dia mendapat tepukan orang ramai ketika melihatnya digari dan dibawa masuk ke kereta polis.

Pada pagi Selasa lalu, sehari selepas negara menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-52, Robert, yang dilaporkan mula memanjat pada jam 6 pagi, dengan megahnya mengangkat kedua-dua tangan sebagai tanda kejayaannya menawan puncak Menara Dua KLCC. Robert yang ditahan selepas itu, dihadapkan ke Mahkamah Majistret keesokannya atas tuduhan menceroboh bangunan milik KLCC Holdings.

Dia, yang didakwa mengikut mengikut Seksyen 447 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum enam bulan atau denda sehingga RM3,000 atau kedua-duanya, jika sabit kesalahan, didenda RM2,000 atau lima hari penjara. Robert, seperti dilakukan dalam beberapa kes sama di negara lain sebelum ini dengan senyum membayar denda itu.

Walaupun tindakan Robert minggu lalu itu, kepada sesetengah orang, secara tidak langsung memberi publisiti positif dari sudut pelancongan, ia juga menimbulkan tanda tanya mengenai kemampuan kita melindungi kawasan atau bangunan strategik negara. Dalam senarai bangunan keutamaan keselamatan tertinggi, Majlis Keselamatan Negara (MKN), Menara Berkembar Petronas diletakkan pada tahap dua.

Selain menempatkan Ibu Pejabat Petronas, sumber utama pendapatan negara, bangunan itu juga menjadi tumpuan utama orang ramai sama ada rakyat tempatan atau pelancong. Dalam kata lain, jika Malaysia seperti Amerika Syarikat yang dimusuhi banyak negara dan kumpulan pengganas, Menara Berkembar Petronas adalah antara sasaran utama mereka.

Kita bernasib baik kerana motif Robert menawan Menara Berkembar Petronas mungkin hanya kerana 'kegilaan' atau untuk memenuhi egonya saja. Yang pasti, cubaan ketiga Robert menawan Menara Berkembar Petronas minggu lalu dirancang dengan teliti kerana ia turut membabitkan penggunaan helikopter, yang difahamkan berlepas dari Pangkalan Udara Sungai Besi serta dirakam oleh stesen televisyen asing.

Yang menjadi persoalan, bagaimana Robert yang memang terkenal dengan 'pencerobohannya' begitu mudah melepasi kaunter imigresen tanpa disoal tujuan kedatangannya? Jika pun tiada alasan bagi imigresen menghalang kedatangannya sebagai pelancong, apakah jabatan itu tidak mempunyai rekod mengenai Robert supaya ia dapat memaklumkan kepada polis atau Jabatan Keselamatan Petronas?

Bagaimana pula dengan penggunaan helikopter yang terbang begitu rendah untuk merakam aksi Robert? Apakah kawasan bangunan tinggi di pusat bandar raya seperti sekitar KLCC bukan zon larangan terbang seperti di kebanyakan ibu kota lain? Jika ya, apakah tiada tindakan oleh Jabatan Penerbangan Awam?

Memang Robert, seperti kata Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan, tidak menggugat keselamatan negara kerana dia memasuki negara ini sebagai pelancong. Tetapi bukankah ramai penjenayah atau pengganas yang memasuki sesebuah negara sering berselindung sebagai pelancong?

Bagaimana jika Robert pada pagi Selasa lalu hilang kewarasannya sebagai pemanjat atau pelancong dan bertukar menjadi pengebom berani mati? Kerana itu, walaupun ada yang melihat aksi lelaki Perancis itu sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan negara, ia turut mendedahkan betapa mudahnya kepentingan negara diceroboh orang asing, walaupun selepas 52 tahun merdeka.

Saturday, August 29, 2009

Bumiputera masih mundur, tercicir ekonomi

Oleh Abdul Aziz Abdul Rahman

Kerajaan perlu galak penyertaan orang Melayu dalam kegiatan ekonomi secara tersusun

DASAR penjajah memberikan keutamaan kepada kaum lain dengan menggalakkan mereka tinggal di bandar demi kepentingan pihak British untuk memudahkan segala urusan jual beli. Pada masa sama industri bijih timah dan getah berkembang, maka secara perlahan-lahan orang Melayu terpaksa akur dengan keadaan hidup yang semakin terhimpit memaksa mereka berpindah ke luar bandar kerana taraf hidup semakin meningkat, sekali gus tidak lagi mampu bersaing dengan kaum lain kerana tiada modal, kemahiran dan pengalaman berniaga.

Maka tinggallah orang Melayu di kampung dengan mengamalkan cara hidup pertanian tradisional berbekalkan tulang empat kerat untuk 'survival'.Peralihan cara hidup ini turut menjejaskan peluang pendidikan anak Melayu ke sekolah Inggeris. Pendidikan yang ada di luar bandar atau kampung pada masa itu hanya setakat Darjah Enam di sekolah Melayu. Sekali lagi orang Melayu jauh ketinggalan dari segi pendidikan.

Orang Melayu terus dipinggirkan, dipandang sepi dan hidup dalam penuh kedaifan. Jurang ekonomi kian melebar antara kaum. Begitu juga pendidikan anak Melayu tidak mendapat tempat di hati British.

Selepas kemerdekaan pada era 60-an, kerajaan banyak menumpukan pelaksanaan dasar untuk mengurangkan jurang perbezaan ini, tetapi tidaklah begitu berjaya sehingga berlakunya Tragedi 13 Mei 1969.

Kerajaan darurat yang diketuai Tun Abdul Razak Hussein mewujud dan memperkenalkan pelbagai dasar dan program membaiki jurang perbezaan antara orang Melayu dan bukan Melayu atas asas untuk mewujudkan perpaduan.

Prinsip Rukun Negara diperkenalkan dan diisikan pula dengan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dilancarkan pada 1970 selaras pelancaran Rancangan Pembangunan Ekonomi Kedua (1971-1975).

DEB bertujuan membasmi kemiskinan tidak kira bangsa dan agama, juga memperbaiki jurang perbezaan ekonomi dari segi pendapatan, pekerjaan dan harta.

Ia bererti mewujudkan tindakan menyusun semula ekonomi dan struktur masyarakat supaya pengagihan harta antara orang Melayu dan bukan Melayu lebih saksama.

Tindakan yang dirancang dan diambil termasuk, kerajaan Persekutuan dan negeri serta agensi kerajaan hendaklah memainkan peranan yang lebih aktif untuk campur tangan (interventionist role) bagi menentukan orang Melayu memperoleh peluang memasuki sektor moden dan institusi baru.

Jadi, institusi baru ditubuhkan seperti Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) pada peringkat negeri, syarikat di bawah Mara, Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA), Pernas, Lembaga Padi atau Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Fama). Malangnya, pada 80-an dan 90-an sebahagian besar badan itu sama ada dihapuskan atau diswastakan, sekali gus ia tidak lagi boleh berfungsi mengikut tujuan asalnya.

Rangka dasar itu hendaklah bersesuaian dan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Keadaan ini boleh membantu membasmi kemiskinan dan pengagihan pendapatan dengan lebih saksama.

Tindakan perlu diambil untuk mewujudkan aktiviti ekonomi yang boleh menghasilkan banyak pekerjaan supaya mencapai keadaan guna tenaga penuh.

Selain itu, usaha membangunkan keupayaan orang Melayu, antaranya mengadakan program dalam bidang pendidikan dan latihan perlu dilaksanakan supaya mereka dapat mengambil bahagian dalam proses pembangunan.

Lebih daripada itu, semua orang Malaysia diberi pelajaran bagi maksud mewujudkan asas sistem nilai hidup sama bagi generasi muda dengan harapan dapat mencapai perpaduan negara dan integrasi kaum.

Pokoknya, DEB dibentuk bertujuan mengubahkan keadaan sosial dan ekonomi dengan harapan mewujudkan masyarakat Malaysia yang mampu melupakan jurang perbezaan antara kaum bagi negara melangkah ke depan.

Ketika DEB dilancarkan pada 1970, modal (ekuiti) Bumiputera cuma pada kadar 2.4 peratus, tetapi pada 1990 ia bertambah kepada 19.3 peratus. Dari segi nilai, modal Bumiputera bertambah dari RM47 juta kepada RM20.9 bilion pada 1990 dan 2002 ia bertambah kepada RM73.2 bilion.

Penambahan modal ini berikutan penubuhan syarikat pelaburan seperti Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan Lembaga Urusan dan Tabung Haji . Namun, pada 2002 iaitu 12 tahun selepas 1990, modal saham Bumiputera turun kepada 18.7 peratus.

DEB tamat pada 1990, tetapi disambung dengan Dasar Pembangunan Nasional (NDP) dengan disokong prinsip Wawasan 2020 bagi maksud mengeluarkan profesional, ahli sains dan ahli teknologi.

Hasrat NDP lebih kurang sama DEB. Jumlah profesional Bumiputera bertambah dari 21 peratus pada 1990 kepada 30 peratus pada 2002.

Sejak DEB dilancarkan kadar kemiskinan turun dari 52 peratus pada 1970 kepada lima peratus pada 2002. Kadar kemiskinan di luar bandar turun dari 59 peratus kepada 11 peratus pada tempoh sama.

Sungguhpun, taraf ekonomi Bumiputera dapat ditingkatkan, kita tidak mencapai kejayaan sepenuhnya. Jika dibandingkan dengan bangsa lain, Bumiputera masih jauh tertinggal di belakang.

Pendapatan keluarga Bumiputera lebih rendah daripada pendapatan keluarga orang Cina. Jumlah profesional Melayu banyak bertambah, tetapi masih tertinggal berbanding bangsa lain.

Malah, kadar pertumbuhan pelaksanaan ekonomi orang bukan Melayu lebih cepat daripada orang Melayu. Oleh itu, umpamanya apabila ekonomi negara tumbuh pada kadar 8 peratus pada awal 1990, orang bukan Melayu mendapat lebih banyak faedah kerana mereka lebih cekap dan mampu.

Orang Melayu masih perlu dibantu dan perlu ada agenda tertentu untuk membangunkan mereka dengan lebih teratur dan tersusun.

Segala kuasa yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan perlu dipakai dan dilaksanakan dengan saksama. Pada 2005, satu dasar baru diperkenalkan iaitu Misi Nasional, untuk meningkatkan ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 6 peratus

Justeru, sempena ulang tahun kemerdekaan negara ke-52 ini, banyak perkara yang perlu direnungkan. Isu pokok iaitu kemunduran dan ketinggalan ekonomi Bumiputera dalam negaranya sendiri, selain itu isu membasmi kemiskinan, meningkatkan penyertaan dan penguasaan Bumiputera dalam bidang ekonomi moden perlu difikirkan.

Secara keseluruhan, penyertaan masyarakat Bumiputera dalam bidang perniagaan, perdagangan dan perindustrian negara masih pada tahap rendah berbanding pembabitan masyarakat bukan Bumiputera.

Keadaan pada tahun mendatang memerlukan tahap daya saing tinggi daripada sesiapa saja yang menjalankan kegiatan perdagangan dan perindustrian.

Era globalisasi akan mengakibatkan negara menjadi lebih terbuka dan terpaksa bersaing di arena antarabangsa. Persediaan perlu dipertingkatkan.

Satu perkara penting yang perlu diberi perhatian ialah masalah pembentukan masyarakat Bumiputera berbudaya niaga dan berbudaya usahawan.

Masyarakat Bumiputera di bandar tidak memperoleh tradisi perdagangan atau perindustrian masyarakat bandar yang dibolot masyarakat bukan Bumiputera, menunjukkan pergantungan mereka kepada bekerja makan gaji sama ada dengan kerajaan atau swasta. Orientasi sikap perlu ditekankan.

Paling penting ialah usaha membawa golongan miskin keluar daripada kemiskinan. Pelbagai strategi dan program yang ada untuk menambah pendapatan boleh diteruskan. Hakikat bahawa kadar kemiskinan yang dijangka dalam tempoh DEB dapat dicapai menunjukkan strategi lampau masih sesuai.

Justeru, strategi yang ada kini diteruskan tetapi perlu menekankan 'kesampaian' dan keberkesanan program kepada kumpulan sasaran yang tepat dan dikenal pasti.

Justeru, badan baru perlu ditubuhkan di bawah Akta Mara 1966 yang sudah lengkap dan tidak lagi perlu dibahaskan di mana-mana. Ini adalah untuk memastikan orang Melayu berupaya menceburkan diri dalam kegiatan perniagaan. Ini bermakna kerajaan perlu mempertingkatkan pentadbiran Mara secara radikal

Pembangunan tanah simpanan Melayu, tanah Baitulmal dan tanah kerajaan di bandar boleh diuruskan oleh mana-mana badan baru yang diwujudkan itu, dengan tujuan memperbaiki kedudukan orang Melayu di bandar.

Inflasi dalam bidang hartanah di bandar dalam tempoh 20 tahun lalu memberi impak kepada ketidakmampuan orang Melayu untuk terus menetap di bandar, jauh sekali menceburkan diri dalam urusan perniagaan. Mereka perlu diberi bantuan sewajarnya oleh kerajaan kerana tanpa campur tangan sukar bagi tanah berkenaan dibangunkan untuk tujuan komersial dan kawasan perumahan.

Kelemahan pemasaran hasil pertanian, perikanan dan ternakan boleh diatasi dengan memperkemaskan sistem pengurusan Fama dan melebarkan sayap operasinya.

Orang Melayu di luar bandar bukan malas bercucuk tanam, tetapi mereka tidak memiliki rangkaian pemasaran yang cekap dan berkesan untuk memasarkan hasil tanaman, perikanan dan ternakan mereka.

Kerajaan juga perlu mewujudkan banyak aktiviti yang berupaya menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam projek mega yang sedang dijalankan.

Banyak perkara, projek dan dasar sedang dan akan dilaksanakan perlu diperhalusi dan diurus dengan teliti dengan memastikan orang Melayu terus diberi peluang bukan saja untuk meraih sedikit keuntungan tetapi juga diberi pendedahan untuk menimba pengalaman.

Kerajaan perlu memfokuskan perhatian kepada peruntukan Perlembagaan Artikel 153 dan menetapkan kementerian tertentu bertanggungjawab mencari idea dan inisiatif bagi melaksanakannya dan memantau dengan lebih berkesan. Peruntukan undang-undang ini adalah satu-satunya usaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi orang Melayu yang dipertahankan ketika mencapai kemerdekaan.

Kesimpulannya, tindakan memperbaiki ekonomi Bumiputera secara tegas perlu dilaksanakan segera, jika tidak, kedudukan ekonomi Bumiputera akan terus menjurus kepada tahap lebih teruk pada masa akan datang, apatah lagi pada era dan suasana persaingan akibat ekonomi globalisasi.

Penulis ialah bekas Pengarah Urusan Penerbangan Malaysia (MAS) dan kini pengamal undang-undang.

'Abang belajar apa, tolong ajar aku'

Oleh Bennie Zie Fauzi dan Suzan Ahmad
bminggu@bharian.com.my

GAMBAR kenangan Dr Ismail bersama keluarga.Zakaria terkenang azam Prof Dr Ismail kejar ilmu ketika kecil

JANJI Zakaria Md Salleh, 64, kepada ibunya dia akan menjaga adiknya sampai mati bukan cakap kosong.

Khamis lalu adalah penamat khidmat beliau sebagai pembantu peribadi yang juga abang kepada Ketua Pegawai Eksekutif Twintech Holdings dan Naib Canselor Universiti Kolej Antarabangsa Teknologi Twintech, Allahyarham Prof Datuk Dr Ismail Md Salleh.

Ismail meninggal dunia dalam penerbangan dari China ke Singapura pagi Khamis lalu pada usia 61 tahun.

Pemergian mengejut Allahyarham adiknya itu akibat komplikasi serangan jantung banyak meninggalkan kenangan kepada beliau, apatah selaku 'mata dan telinga' untuk adiknya itu, khususnya apabila mengingati ada perjuangan Allahyarham yang belum selesai.

Masih kuat dalam ingatan, setiap kali pulang dari sekolah ketika kecil, Ismail akan setia menunggu dengan pelita tanah. Zakaria disapa dengan ayat: "Apa abang belajar hari ini, tolong ajar aku." Demikianlah minat mendalam terhadap ilmu pengetahuan ditunjukkan Allahyarham seawal usia lima tahun.


"Kesungguhan Allahyarham dan desakan hidup akibat kemiskinan ditambah persepsi masyarakat yang menghina serta memandang serong keluarga kami yang ada anak cacat penglihatan menguatkan lagi hati saya untuk berkorban apa saja demi masa depannya," katanya yang terpaksa memperlahankan aktiviti bersama Allahyarham tiga tahun lalu, selepas menjalani pembedahan pintasan jantung.

Walaupun hidup susah dalam rumah yang berdinding dan lantai buluh serta beratap rumbia, mereka sembilan beradik begitu bersyukur dengan ayah mereka, Md Salleh Yusof yang hanya petani, tetapi berpandangan jauh.

"Kami sekeluarga terpaksa menerima tohmahan dan umpat cerca orang kampung apabila ayah menempatkan Ismail di Sekolah Orang Buta Princess Elizabeth di Johor Bahru. Kata mereka kami sekeluarga nak cuci tangan daripada tanggungjawab membela anak kurang upaya, tidak kurang pula menyindir sanggup menjaga Ismail jika ayah tidak sanggup," katanya yang dibesarkan di Kampung Gua Salor, Pasir Mas, Kelantan.

Biarpun permulaan usaha untuk memastikan mutu pembelajaran diterima setimpal dengan kebijaksanaan Allahyarham, hakikatnya kemudahan untuk orang seperti Ismail pada awal 60-an hampir tiada cukup untuk perkara asas saja.

Sebagai abang yang memang cukup akrab dengan Allahyarham, kasih sayangnya terhadap adik beradik lain tidak dibeza-bezakan. Lumrah dalam hubungan adik beradik memang tidak dapat lari daripada berselisih faham, namun tidak bagi Zakaria dan Ismail.

"Susah untuk saya jelaskan, keakraban kami sebagai adik beradik sukar untuk diterjemahkan. Biarpun saya diibaratkan mata dan telinganya, saya tidak ambil hati langsung jika ditegur Allahyarham. Bagi saya, apa yang keluar dari mulutnya datang daripada Allah, bukan sembarangan. Gerak rasa, pemikirannya melangkaui insan normal, sangat luhur buat saya.

"Adik beradik lain sangat memahami tumpuan yang perlu diberikan kepada Allahyarham. Mereka tidak pernah merungut, malah bersama-sama cuba membantu selagi terdaya," katanya yang sanggup meninggalkan perniagaan miliknya semata-mata untuk menjadi mata dan telinga kepada Allahyarham.

"Memang saya tinggalkan semuanya kerana dia. Saya tinggalkan perniagaan di kampung padahal orang kampung ketika itu banyak bergantung pada kedai itu. Sebelum saya kahwin, sayalah yang membacakan buku untuknya, tukang masak, tukang dobi, menguruskan makan minum, pemandu, pembantu dan macam-macam lagi. Apa saja, semuanya saya buat tanpa mengabaikan adik yang lain," katanya ketika ditemui di Kampung Sungai Kantan, Kajang sekembali dari menziarahi pusara adiknya.

"Sebaik dia kembali dengan tiga ijazah dalam masa tujuh tahun, perubahan kehidupan mula dirasai. Inilah hasil yang diraih selepas pelbagai pengorbanan hingga Allahyarham dan kami adik beradik mampu menghantar dua lagi adik kami melanjutkan pelajaran ke Australia dan Amerika Syarikat," katanya.

Beliau mengakui Allahyarham amat tersentuh ketika membicarakan soal masa depan Melayu.

"Sebagai pakar ekonomi, dia sangat bimbang orang Melayu ketinggalan kerana padanya Tragedi 13 Mei 1969 berpunca daripada kemiskinan yang dihadapi Melayu.

"Allahyarham berjuang untuk bangsa Melayu dan berjuang untuk membasmi kemiskinan. Usahanya selama ini tidak akan berkubur, malah pemergiannya bukan penghalang untuk memperjuangkan peningkatan akses terhadap infrastruktur orang kurang upaya (OKU) yang pada pendapatnya jauh ketinggalan berbanding di negara lain," katanya.

Syafiq Hanis , 19, anak keempat dan paling rapat dengan Allahyarham berkata, bapanya tidak pernah meninggikan suara, melenting apatah lagi memukul ketika mendidik anak.

"Biarpun ayah tegas, terutama dalam menentukan pendidikan anak, tetapi sekalipun ayah tidak pernah menguatkan suara setiap kali kami melakukan kesalahan. Malah, ayah ketawa apabila melihat emak menegur dan marahkan kami adik-beradik," katanya.

Teknologi nuklear bantu Malaysia capai status negara maju

Oleh Jamudin Idris
rencanabh@bharian.com.my

WALAUPUN isu nuklear tidak serancak diperkatakan ketika harga minyak mentah melambung dulu, usaha kerajaan untuk memajukan teknologi nuklear masih tidak terlambat apa lagi jika dibandingkan dalam konteks negara serantau.

Di kalangan negara Barat, nuklear sudah tidak asing lagi. Tenaga nuklear digunakan dengan meluas dan jiran terdekat kita seperti Korea Selatan, sejak tiga tahun lalu dilaporkan sudah mempunyai 20 reaktor nuklear dan hampir 40 peratus bekalan elektrik disumbangkan oleh sektor berkenaan.

Secara jujur, kepentingan nuklear kepada sesebuah negara sebagai sumber tenaga sebenarnya tidak dapat dipertikaikan, apatah lagi sumber bahan api seperti minyak, gas dan arang batu akan pupus apabila tiba waktunya.

Ketiga-tiga bahan api itu juga bukan senang untuk diganti atau tumbuh kembali selain kos mencari gali dan melombong memerlukan perbelanjaan tinggi.

Jadi persidangan dan pameran nuklear antarabangsa 2009 di ibu negara baru-baru ini mengenai kepentingan nuklear cukup relevan dan pakar dapat berbincang mengenai teknologi nuklear dan orang ramai diberi kefahaman kepentingan perkara itu.

Semua sedar teknologi dan teknik penggunaan nuklear dapat memberi manfaat dan sumbangan besar kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tetapi yang dikhuatiri ialah bahan buangan atau sisa daripada industri berkenaan.

Bagaimanapun, menerusi teknologi yang ada sekarang, bahan buangan disimpan untuk jangka masa tertentu dan apabila tidak berbahaya, ia dilupuskan.

Langkah lain yang sedang dibincangkan ialah pembelian secara pakej di mana bahan mentah nuklear dibeli dari negara penjual yang bersedia mengambil sisa buangan nuklear.

Ramai orang melihat teknologi nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik saja tetapi teknologi nuklear boleh dikembang dan diperluaskan meliputi pelbagai bidang penting seperti perubatan, pertanian, pembuatan, alam sekitar dan sebagainya.

Dalam bidang perubatan, teknologi nuklear sudah digunakan dengan meluas di hospital termasuk untuk melawan penyakit berbahaya seperti kanser, manakala dalam bidang pertanian kita berjaya menghasilkan anak pokok yang bermutu tinggi, enzim serta baja.

Begitu juga dalam bidang pembuatan, penggunaan teknologi nuklear membolehkan pengeluaran sarung tangan getah, resin dan sebagainya yang memberi sumba-ngan besar pada industri sarung tangan di Malaysia.

Teknologi nuklear turut memberi sumbangan besar untuk menjaga persekitaran seperti dalam bidang marin dan pencemaran udara selain mengesan kebocoran atau paip tersumbat dalam industri minyak dan gas.

Ketika ini, walaupun Malaysia hanya mempunyai sebuah reaktor penyelidikan di Bangi Selangor, sumbangan diberikan cukup membanggakan.

Pusat itu turut melatih pegawai tempatan dan luar negara yang terbabit dengan nuklear. Sebuah agensi yang dikenali Nuklear Malaysia di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sudah lama ditubuhkan untuk memajukan teknologi nuklear di negara ini.

Seperti juga rakyat di negara serantau, pendedahan kepada nuklear di Malaysia agak perlahan menyebabkan orang ramai kurang pengetahuan mengenai perkara itu dan timbul kebimbangan yang berlebihan.

Kebocoran reaktor nuklear di Three Mile Islands, Amerika Syarikat pada 1979, Chernobyl, Ukraine (1986), Tokai Mura, Jepun (1999), United Kingdom (2000) dan di Sweden tiga tahun lalu masih menghantui sebilangan masyarakat.

Hakikatnya, malapetaka disebabkan kebocoran reaktor nuklear bukan berlaku setiap tahun. Disebabkan kejadian itu, banyak negara mengambil langkah keselamatan dan bersama-sama memastikan dapat menjana tenaga nuklear yang lebih murah, bersih dan selamat.

Thursday, August 27, 2009

Senator Ismail Salleh meninggal

KUALA LUMPUR 27 Ogos - Tokoh ekonomi, Senator Prof. Datuk Dr. Ismail Salleh, 62, meninggal dunia akibat diserang sakit jantung semasa dalam penerbangan dari China ke Singapura awal pagi ini.

Isteri Allahyarham, Datin Hasnah Wahab memberitahu, Ismail disahkan meninggal dunia di dalam penerbangan Tiger Airways kira-kira pukul 2 pagi.

"Sebaik penerbangan itu tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Changi, Singapura, Allahyarham terus dibawa ke Hospital Besar Singapura untuk dibedah siasat," katanya ketika ditemui di kediamannya di Kajang di sini hari ini.

Allahyarham meninggalkan enam orang anak, Irwan Hanis, 26, Norhazwani Hanis, 24, Farah Shazwani Hanis, 22, Shafiq Hanis, 19, Aqilah Zafirah Hanis, 17, dan Syakir Hanis, 12.

Abang kepada Allahyarham Zakaria Salleh, 64, yang juga Ahli Penasihat Universiti Kolej Antarabangsa Teknologi Twintech berkata, beliau mendapat panggilan daripada anak saudaranya kira-kira pada pukul 4 pagi mengenai pemergian adiknya itu.

"Dalam beberapa minggu ini, adik saya itu tidak menunjukkan sebarang perubahan tetapi Allahyarham memang menghidap sakit jantung," katanya.

Zakaria berkata, beliau bersyukur kerana telah menunaikan amanah arwah ibunya untuk menjaga Allahyarham dengan baik sehingga ke akhir hayatnya.

Allahyarham merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Twintech Holdings dan Naib Canselor Universiti Kolej Antarabangsa Teknologi Twintech.

Semasa hayatnya, Allahyarham menerima beberapa anugerah dan penghormatan dari dalam dan luar negeri seperti Anugerah Guiness Book of Records sebagai orang cacat penglihatan pertama di dunia mendapat Ijazah Doktor Falsafah.

Anak kelahiran Pasir Mas Kelantan itu juga merupakan penerima pertama Ijazah Kehormat Doktor Falsafah Ekonomi dari Universiti Illinois, Amerika Syarikat pada 1977.

Beliau mendapat pendidikan di Kolej Sultan Ismail Kelantan dari 1967 hingga 1969 dan merupakan bekas Ketua Jabatan Penganalisis Ekonomi dan Dasar Awam Fakulti Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan bekas Timbalan Ketua Pengarah Institut Kajian Strategik Antarabangsa (ISIS).

Allahyarham juga merupakan penerima Anugerah Maulidur Rasul 2008.

Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sungai Kantan, Kajang, malam ini.

Friday, August 14, 2009

Jahil bukan alasan hina Islam

Oleh WAN NORAZAH WAN CHIK
rencana@utusan.com.my

KENYATAAN Mursyidul Am Pas kelmarin mungkin boleh ditafsirkan begini: Kita bebas berkata apa sahaja jika kita jahil mengenai sesuatu perkara. Dan mungkin memang begitulah yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Nik Abdul Aziz Nik Mat itu.

Jika dibaca secara tersurat mahupun tersirat, maknanya tetap sama.Pemimpin yang digelar Tuan Guru itu mengeluarkan kenyataan mengelirukan. Tetapi ia pasti dapat diterima oleh pakatan pembangkang.

Mengelirukan kerana beliau menegaskan, tidak salah sekiranya pemimpin DAP mengeluarkan kenyataan menghina Islam. Alasannya mudah. DAP bukan parti Islam dan kefahaman mereka terhadap Islam mungkin tidak mendalam.

"DAP kalau hina Islam pasal dia bukan Islam. Yang orang Islam tolak Islam itu lebih menghina Islam,'' tegasnya.

Jika kenyataan pembelaan oleh Nik Abdul Aziz terhadap DAP itu dijadikan pegangan, maka, maknanya kita juga boleh menghina agama lain. Jika ada yang melenting, berikan sahaja jawapan mudah. Kita jahil mengenai agama tersebut.

Sekiranya kenyataan Nik Abdul Aziz itu diterima pakai, maka "kejahilan" boleh menjadi alasan kuat untuk kita bebas menghina mana-mana agama.

Itu adalah hujah yang diberikan oleh Menteri Besar Kelantan itu ketika cuba menangkis kritikan hebat orang Melayu dan umat Islam terhadap sikap segelintir pemimpin DAP kebelakangan ini.

Bayangkan jika kenyataan tidak bertanggungjawab itu dipersetujui oleh semua orang. Soal sensitiviti akan diketepikan. Maka tidak akan ada lagi sebarang usaha untuk "menjaga hati". Kita bebas mengkritik apa sahaja walaupun sehingga ke tahap menghina.

Jika ada yang marah, jawab sahaja kita tidak faham tentang agama itu. Tidak perlu pun untuk mengeluarkan permohonan maaf.

Tetapi bayangkan sekiranya seorang pemimpin UMNO mengeluarkan kenyataan menghina agama Kristian, Buddha, Hindu atau Sikh.

Adakah Nik Abdul Aziz akan mengeluarkan kenyataan yang sama? Adakah beliau akan membela pemimpin UMNO tersebut dan memberitahu rakan satu pakatannya bahawa pemimpin UMNO itu boleh berbuat demikian kerana beliau tidak faham mengenai agama tersebut?

Adakah pembelaan itu akan dilakukan oleh Nik Abdul Aziz. Rasanya tidak mungkin. Jauh panggang dari api.

Penulis tidak faham apa sebenarnya yang dirasai oleh Nik Abdul Aziz. Adakah beliau tidak sensitif walaupun agama suci anutannya ini diperlekehkan dan dirujuk dalam ayat berbentuk makian dan carutan sekali pun? Adakah beliau tidak sedar kesan buruk yang sedang menanti?

Seperti biasa apabila timbul sesuatu isu membabitkan sensitiviti agama, Tuan Guru ini akan menempelak pemimpin UMNO. Dalam kenyataannya kelmarin, beliau menyalahkan sikap "pemimpin Islam yang menolak ajaran Islam". Dan yang dimaksudkannya itu pastinya pemimpin dari UMNO. Menurutnya sikap itu menyebabkan agama itu tercemar dan telah disalahertikan kesuciannya oleh mereka yang bukan Islam.

Tidak sedarkan beliau bahawa pemimpin yang dikatakannya menolak Islam itulah, yang kini tampil mendesak tindakan tegas agar Islam tidak lagi dihina?

Namun apakah peranan Pas dalam soal ini? Ke mana perginya ulama-ulama dalam parti itu? Adakah fenomena menjaga hati rakan satu pakatan membuatkan mereka terus menjadi seperti harimau kehilangan taring? Sampai bilakah mereka akan terus diibaratkan seperti kucing yang telah dikembiri?

Sanggupkah mereka membiarkan penghinaan itu dibuat dari semasa ke semasa tanpa berani bersuara hanya kerana ingin menjaga perpaduan di dalam pakatan?

Sampai bila lagi ulama-ulama di dalam Pas akan terus berdiam diri? Adakah menjaga hati rakan di dalam pakatan lebih penting daripada mempertahankan maruah agama?

Kenapa Nik Abdul Aziz dan pemimpin Pas yang lain tidak boleh menjadi seberani Mufti Perak, Tan Sri Harussani Zakaria. Bukankah menegakkan kebenaran itu tuntutan agama? Jika salah perlu dikatakan salah, bukan sebaliknya. Ketepikan soal "menjaga hati", ini soal maruah Islam.

Harussani nampaknya sentiasa konsisten dalam semua kenyataannya. Tegas dan tidak pernah beralah pada desakan biar pun kedudukannya mungkin menjadi taruhan. Pastinya bagi beliau, yang penting adalah agama dan apa yang bakal dijawab olehnya di hadapan Tuhan nanti. Maka kenyataannya tidak pernah berunsur "menjaga batang leher sendiri".

Ketegasan Harussani boleh dilihat apabila beliau kelmarin menegaskan bahawa mereka yang tidak menghormati institusi raja dan agama Islam boleh keluar dari negara ini. Katanya, kedua-dua perkara termaktub di dalam Perlembagaan.

Seperti kata Harussani, setiap orang Islam wajib mempertahankan agama daripada dihina. Malah umat Islam tidak boleh menyokong penghinaan itu dengan apa pun alasan. Maka hujah bahawa orang bukan Islam boleh menghina Islam hanya kerana dia tidak memahami Islam tentu merupakan hujah yang tidak masuk akal.

Jadi, apa yang dilakukan oleh Nik Abdul Aziz untuk membetulkan keadaan ini? Beliau sekadar menegaskan Pas akan berusaha meningkatkan kefahaman DAP terhadap Islam.

Katanya, Pas sebagai rakan kepada DAP dalam pakatan pembangkang, mengambil pendekatan memberi penerangan kepada pemimpin-pemimpin parti itu supaya mereka lebih memahami Islam.

Jika kenyataan itu boleh diterima, maka maknanya Pas cuba memberi kefahaman tentang Islam kepada rakan-rakan bukan Islam di dalam pakatan dengan mendekati mereka melalui "forum, wacana dan perbincangan".

Namun rasanya Pas tidak melakukannya. Sekiranya ia mengambil pendekatan-pendekatan tersebut, sudah pasti apa yang dilakukan oleh Pas itu telah menemui kegagalan. Bayangkan pakatan Pas dengan PKR dan DAP telah pun dijalin sejak sekian lama.

Adakah tempoh tersebut masih belum cukup untuk Pas memahamkan pemimpin DAP mengenai Islam?

Atau mungkinkah pendekatan Pas itu tidak mendapat sambutan? Maka, rakan-rakan di dalam pakatan itu masih terus jahil tentang Islam dan akhirnya bebas menghina Islam hanya semata-mata kerana mereka 'tidak faham'.

Sepatutnya Nik Abdul Aziz telah memberitahu rakan-rakan di dalam pakatan bahawa lebih baik untuk mereka berdiam diri sekiranya mereka tidak arif mengenai Islam.

Tuan Guru ini sepatutnya memberitahu rakan-rakannya bahawa sikap bodoh sombong tidak menguntungkan sesiapa.

Namun nampaknya Nik Abdul Aziz dan Pas gagal berbuat demikian. Mungkin mereka tidak berani bersuara kerana bimbang tidak dapat merasai kuasa yang dijanjikan oleh DAP dan PKR.

Jadi, apa lagi yang boleh diharapkan daripada Mursyidul Am Pas ini jika beliau menganggap isu serangan terhadap Islam hanya melibatkan serangan ke atas kerajaan yang ditunjangi oleh UMNO.

Beliau sendiripun sejak awal-awal lagi telah menyatakan keengganan untuk campur tangan dalam isu kontroversi rakan-rakan sepakatannya sama ada di Selangor mahu pun di Pulau Pinang.

Mungkin umat Islam dan rumpun Melayu yang tercalar hati akibat penghinaan oleh segelintir pemimpin DAP ini hanya boleh mengharap tindakan undang-undang seperti yang disyorkan oleh Polis Diraja Malaysia.

Apa yang pasti, kita tidak lagi memerlukan permohonan maaf kerana ia pasti akan berulang jika tiada tindakan tegas dikenakan ke atas puak-puak yang biadap terhadap Islam ini.

Tuesday, August 11, 2009

Negara dalam bahaya - Azlan

Oleh SAIFUL HAIZAN HASAM
saiful.hasam@utusan.com.my

KUALA LUMPUR 10 Ogos - Sultan Azlan Shah memberi amaran bahawa negara berada dalam bahaya jika undang-undang hanya diterima dan dihormati apabila ia menyebelahi diri atau kumpulan sendiri sebaliknya ia ditolak jika keputusannya memihak kepada pihak lawan.

Sultan Perak menegaskan, negara juga terdedah kepada bahaya jika undang-undang dan penguatkuasanya mahu diketepikan manakala rakyat pula mula mengambil tindakan dengan tangan sendiri berasaskan emosi, sentimen dan hawa nafsu.

Titah baginda, jika tidak dibendung secara berkesan, keadaan itu akan meruntuhkan 'budaya bernegara' secara sivil untuk diambil alih oleh 'kaedah bernegara' yang mengamalkan budaya hukum rimba dengan yang lemah menjadi 'makanan' kepada yang kuat.

"Oleh itu, undang-undang perlu dipertahankan sebagai instrumen penimbang tara, tidak harus sama sekali dijadikan instrumen politik atau dipolitikkan.

"Kriteria pertimbangan untuk menggubal, menghapus atau meminda undang-undang hendaklah diasaskan kepada kepentingan negara, kepentingan keselamatan dan kepentingan rakyat jelata," titah baginda.

Baginda yang juga Canselor Universiti Malaya (UM) bertitah demikian sewaktu merasmikan Istiadat Konvokesyen UM Ke-48 di Dewan Tunku Canselor, UM di sini hari ini.

Hadir sama tiga Pro-Canselor UM, Raja Dr. Nazrin Shah, Toh Puan Dr. Aishah Ong dan Tan Sri Siti Norma Yaakob serta Pengerusi Lembaga Pengarah UM, Tan Sri Arshad Ayub dan Naib Canselor UM, Datuk Dr. Ghauth Jasmon.

Sempena istiadat itu, bekas Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi dianugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Kemanusiaan) bagi menghargai jasanya kepada negara.

Istiadat enam hari itu menganugerahkan ijazah kepada 6,863 graduan ijazah doktor falsafah, sarjana, sarjana muda dan diploma.

Dalam pada itu, Sultan Azlan menjelaskan, kedaulatan undang-undang adalah suatu istilah lumrah, mudah disebut dan enak didengar namun susah hendak ditakrif serta diimplementasi malah amat sukar pula difahami dalam erti kata sebenar.

Tegas baginda, istilah kedaulatan undang-undang kadang kala diberi takrifan yang mengandungi unsur-unsur emosi untuk menyesuaikan dengan kehendak sesuatu pihak dan bukannya takrifan yang adil, benar, tepat dan berani berpandukan prinsip undang-undang.

"Lalu berlaku amalan menyimpang daripada semangat pemerintahan yang adil dan saksama hingga membolehkan terjadinya perbuatan salah guna kuasa, penyelewengan, rasuah dan penindasan.

"Di pihak rakyat jelata pula, berlaku perbuatan yang bukan saja tidak menghormati undang-undang malah secara provokatif mencabarnya dengan tujuan mencetuskan huru-hara dan kekacauan agar kerajaan yang sah tidak dapat berfungsi secara berkesan," titah baginda.

Dalam perkembangan berkaitan, Sultan Azlan menitahkan rakyat supaya membuat pertimbangan secara arif berhubung peristiwa-peristiwa yang dicetuskan secara tersurat dengan niat tersembunyi yang tersirat.

"Warga yang arif dan bijaksana perlu melihat sesuatu isu yang dibangkitkan dan tindak-tanduk politik yang sedang berlaku dari segi konsistensi suara dan perjuangan.

"Ia supaya negara yang aman lagi makmur ini tidak terjerumus dalam kancah huru-hara yang berterusan hingga sumber negara menjadi kurang produktif," titah baginda.

Monday, August 10, 2009

Penghina Islam kian berani

Oleh NORAINI ABD. RAZAK
noraini.razak@utusan.com.my

SELEPAS Ronnie Liu menerima kemenangan isu arak di Selangor, Jeff Ooi hanya diminta memohon maaf kerana menyamakan individu yang bercita-cita melaksanakan undang-undang-undang syariah sebagai ekstremis, tampil pula Pemuda DAP mengeluarkan kata-kata nista menghina pendakwah Islam, umat Islam dan Islam.

Biar pun laman web yang mengandungi penghinaan melampau terhadap seorang mualaf Dr. Mohd. Ridhuan Tee Abdullah, umat Islam dan agama Islam telah dipadam, namun paparan awal yang sempat dilayari sememangnya keterlaluan dan biadab.

Setiap patah perkataan dan ayat yang disusun oleh penulisnya secara nyata dan amat jelas mencemarkan kesucian Islam. Ridhuan Tee yang juga Pengerusi Persatuan Cina Islam Malaysia dihina sehingga dua keturunan manakala Islam dipijak-pijak.

Jika Salman Rushdie dikutuk dunia Islam kerana Satanic Verses yang menghina Islam sedemikian rupa, apa pula kurangnya tohmahan terbaru yang dilemparkan oleh seorang rakyat Malaysia yang salah satu prinsip Rukun Negara adalah "Kepercayaan kepada Tuhan."

Rakyat Malaysia ini juga telah diikat oleh sumpah setia nenek moyangnya untuk saling menghormati sesama kaum di negara ini apatah lagi kepada bangsa yang menerima mereka umpama saudara untuk berkongsi rezeki di tanah air ini.

Mungkin tidak ramai berpeluang mengikuti 'siri ketiga' penghinaan terhadap Islam apabila penulisnya yang bacul dan penakut memadam laman web http://Sjsandteam.wordpress.com yang sarat dengan penghinaan terhadap Islam dan umatnya. Tidak diketahui mengapa dia bertindak sedemikian - sama ada tersedar apa yang dibuatnya silap atau bacul untuk berhadapan dengan 'serangan' umat Islam sejagat lantaran paparan tulisannya amat jelas menghina Islam.

Saya pasti jika seluruh umat Islam di negara ini dan di dunia malah penganut-penganut agama lain yang diajar supaya menghormati agama lain berkesempatan membaca paparan tersebut, sudah tentu ramai yang membantah dan mendesak supaya si penulis dikenakan tindakan sekeras-kerasnya.

Jika hanya kerana Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA), umat Islam berani mempertaruhkan diri, sudah tentu kecaman dan penghinaan terhadap Islam dan umatnya mengundang reaksi yang lebih keras sehingga pasti ada sanggup bermandikan darah.

Tidak mustahil juga akan berlaku penentangan besar-besaran sehingga boleh mencetuskan rusuhan agama lantaran tiada agama di dunia ini yang membenarkan, jauh sekali menggalakkan kecaman dan penghinaan ke atas agama lain.

Kesemuanya ini bukan membakar sentimen kemarahan atau menyalakan api kebencian umat Islam tetapi untuk menegaskan bahawa Islam dan umatnya menjalar di muka bumi ini bukan untuk dihina, dikecam jauh sekali menjadi ancaman kepada agama lain.

Bahasa kesat, carutan, tohmahan, penghinaan (namakan apa sahaja) yang terkandung di laman web itu amat keterlaluan dan sama sekali tidak boleh dimaafkan biar pun si penulisnya melutut memohon ampun.

Tidak terguris umat Islam jika agamanya dikatakan ..., tidak terhinakah umat Islam jika mualaf seperti Ridhuan Tee dikatakan bakal mewariskan anak luar nikah yang tidak akan mengetahui susur galur keluarganya kerana nama 'Abdullah' yang digunakannya selepas memeluk Islam.

Mengapa semua ini terjadi. Dalam keadaan semua orang tahu betapa gentingnya isu agama dan kaum di negara ini, makin ramai yang berani menyentuh sensitiviti umat Islam sehingga ke satu peringkat seolah-olah Islam itu merupakan ancaman kepada agama lain.

Adakah kesemuanya ini kerana bangsa-bangsa lain nampak dengan jelas bahawa umat Islam dan bangsa Melayu di negara ini berada di kedudukan yang amat rapuh dan inilah peluang untuk mereka menunjukkan kuasa?

Atau kerana pemimpin-pemimpin Islam bercakaran sesama sendiri maka ia dijadikan ruang serta peluang untuk penganut agama lain menampilkan kehebatan masing-masing.

Mungkin juga agenda melaga-lagakan pemimpin Islam telah hampir berjaya maka mereka berani bertindak sedemikian rupa. Tidak terfikirkah kita bahawa kedudukan bangsa Melayu dan umat Islam umpama telur di hujung tanduk. Melayu dituduh ekstremis, Melayu dikatakan cauvinis , Melayu juga rasis.

Apa pula gelaran kepada bangsa-bangsa lain yang tidak henti-henti menyakiti Melayu dan paling menyedihkan menghina Islam - agama yang dipersetujui menjadi salah satu tunggak Perlembagaan. Tidakkah pihak berkuasa yang diterajui oleh orang Melayu dan Islam terkesan dengan semua ini. Penghinaan ini mesti ditangani, pendirian kerajaan mengenainya mesti tegas.

Ulama-ulama tanpa mengira mewakili kerajaan atau pun Pas tidak boleh berdiam diri. Penghinaan ini bukan yang pertama, ia bukan juga yang terakhir.

Ridhuan Tee berkata kepada penulis: ''Saya dan seluruh keturunan saya dikecam Cina ultra. Paling sedih mereka turut kecam dan hina Islam."

Adakah kita sebagai umat Islam yang kini berpecah belah kerana perbezaan politik akan terus merelakan agama dan bangsa kita diperlakukan begini?

Thursday, August 6, 2009

Kerajaan Selangor dilanda kesangsian

Oleh NOR SEDEK ISMAIL
pengarang@utusan.com.my

SEWAKTU Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dipilih menjadi Menteri Besar pada Mac tahun lalu, banyak gambaran positif yang diberikan terhadapnya.

Beliau diyakini mampu mengemudi Selangor - negeri terkaya di Malaysia, dengan baik.

Pengalaman beliau berpuluh tahun dalam dunia korporat khususnya ketika menerajui Guthrie dan menjadi 'orang penting' dalam Permodalan Nasional Berhad (PNB), menjadi kayu ukurnya.

Namun mentadbir negeri rupa-rupanya tidak semudah mengurus sebuah syarikat konglomerat.

Sejak akhir-akhir ini, ceritanya berubah apabila rakyat disajikan dengan pelbagai kepincangan dalam kepimpinan beliau.

Rakyat percaya ia bukan rekaan kerana yang mendesak dan mempertikaikan cara kepimpinan itu bukan Barisan Nasional (BN) yang menjadi pembangkang di negeri maju itu - sebaliknya anggota parti gabungan kerajaan campuran pimpinan Abdul Khalid sendiri.

Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Bukit Antarabangsa, Azmin Ali membuka gelanggang apabila mendesak secara terbuka Abdul Khalid merombak barisan Exco kerajaan negeri kerana gagal membangun dan memajukan Selangor setelah setahun tiga bulan memerintah.

Semua pihak tersentak. Tidak siapa menyangka cadangan itu akan dilontarkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) baru-baru ini.

Namun pekung telah pun terbuka! Ekoran itu, pemerhati mula melihat kegoyahan Kerajaan Negeri Selangor apabila Azmin sendiri seolah-olah tidak lagi dapat menyimpan rasa geram yang terbuku di hati.

Tidak cukup dengan itu, Pas Selangor turut mendesak Menteri Besar menggantikan Exco kerajaan negeri, Ronnie Liu yang memantau kerajaan tempatan dengan orang lain kerana mencampuri hal ehwal pihak berkuasa tempatan (PBT) hingga menjejaskan urusan penguatkuasaan.

Tindakan Ronnie mengarahkan pihak penguat kuasa Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) memulangkan semula minuman keras yang dirampas daripada sebuah kedai serbaneka di Seksyen 8, jelas tidak mengambil kira sensitiviti penduduk bandar Anggerik itu yang majoritinya Melayu beragama Islam.

Jika desakan Azmin yang juga Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) dianggap oleh Abdul Khalid tidak lebih daripada cadangan dan beliau enggan membubarkan barisan Exconya, bagaimana pula dengan desakan Pas - yang datang daripada pesuruhjaya negeri parti itu, Datuk Dr. Hassan Ali?

Adakah Abdul Khalid masih mahu mempertahankan Ronnie yang sejak kebelakangan ini tidak putus-putus dilingkari kontroversi?

Menteri Besar Selangor mungkin mempunyai alasannya sendiri tetapi wajarkah pendiriannya itu? Bagaimana dengan ancaman Pas negeri untuk berpiket jika tuntutan mereka tidak dilayan?

Selalunya apabila timbul isu-isu seperti itu, jawapan standard yang diberikan oleh Abdul Khalid kepada media: "... ia cuma salah faham" dan "gandingan Pas, DAP dan PKR di Selangor tetap kukuh".

Namun sampai bila beliau boleh berselindung di sebalik jawapan klise sedemikian?

Sejauh mana keikhlasan jawapan itu, hanya Menteri Besar yang tahu ketika rakyat mula melihat kepimpinan beliau semakin berkocak, bercelaru dan penuh kesangsian berbanding janji-janji semasa mula memerintah dahulu.

Lantaran itu selama mana beliau mampu bertahan? Sedangkan desakan-desakan tersebut semakin kuat.

Ketika kredibiliti kerajaan negeri diragui, Abdul Khalid sendiri menambah sangsi rakyat Selangor apabila mencadangkan agar dana Baitulmal digunakan bagi menampung kos pentadbiran negeri.

Cadangan itu dilihat sekali lagi membuka pekung kerajaan negeri. Abdul Khalid dan barisan Exconya dilihat gagal mengurus sumber kewangan negeri sehingga terpaksa 'mengendeng' dana Baitulmal.

Ramai tertanya-tanya, miskin sangatkah Selangor yang pernah diiktiraf negeri terkaya di Malaysia sehingga perlu menagih wang zakat yang disumbangkan umat Islam di negeri ini?

Ke mana perginya kutipan cukai daripada syarikat dan kilang yang bertaburan di negeri ini?

Sewaktu mula-mula mengambil alih kuasa, kerajaan negeri pimpinan Abdul Khalid mewujudkan satu portfolio Exco bagi 'menghalalkan kilang-kilang haram di Selangor' yang dikatakan mampu memberi hasil cukai yang gagal dikutip oleh kerajaan negeri BN sebelumnya.

Di manakah hasil kutipan cukai daripada kilang-kilang itu?

Kematian Setiausaha Politik seorang Exco kerajaan negeri, Teoh Beng Hock, di tengah-tengah siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menambah kusut dalam kemelut pentadbiran kerajaan negeri pimpinan Abdul Khalid.

Selang beberapa hari kemudian, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) pula tampil mengemukakan laporan 17 muka surat kepada SPRM, juga berkaitan salah guna wang kerajaan negeri melibatkan seorang lagi Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN).

Kerajaan campuran pimpinan Abdul Khalid kini umpama 'korek lubang tutup lubang'.

Masalahnya terlalu banyak sangat lubang yang hendak ditutup, silap-silap mungkin menyebabkan tanah jerlus!

Penulis ialah Ketua Biro Utusan Malaysia Selangor.

Kaitan demonstrasi, kempen hentam Melayu

Oleh Abdul Rahman Sulaiman

SUDAH terlalu banyak kenyataan dan ulasan diberikan pelbagai pihak berhubung demonstrasi jalanan menuntut pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) di ibu negara, Sabtu lalu. Kesan dan motif sebenar perarakan haram anjuran pakatan pembangkang melalui gerakan yang mereka namakan Gerakan Mansuhkan ISA (GMI) itu juga sudah banyak diperkatakan.

Namun, tidak ramai yang sanggup berterus terang bahawa matlamat sebenar tersirat di sebalik penganjuran tunjuk perasaan yang tidak perlu itu bukan kerana ISA atau untuk menuntut pemansuhan undang-undang berkenaan.

Ia jelas daripada jerit pekik dilaungkan penunjuk perasaan yang lebih banyak memaki hamun kerajaan dan polis. Laporan bahawa sebahagian peserta diupah pihak tertentu untuk mengambil bahagian serta dakwaan seorang bapa bahawa anak remaja beliau dipergunakan tanpa kerelaannya untuk menyertai demonstrasi berkenaan juga membuktikan tanggapan ramai bahawa ISA hanya digunakan sebagai alasan.

Andainya seseorang mempunyai peluang menemubual peserta muda dan remaja dalam demonstrasi itu, pasti akan mendapati bahawa ramai daripada peserta berkenaan tidak pun memahami secara mendalam apa yang dikatakan ISA itu.

Rasional di sebalik pemilihan isu ini untuk dijadikan punca demonstrasi juga sukar difahami kerana ia dibuat ketika seluruh dunia sedang memikirkan cara paling berkesan dalam menangani ancaman keganasan sekarang.

Pada masa sama, kajian semula terhadap undang-undang peninggalan penjajah itu juga adalah sebahagian daripada keutamaan dijanjikan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak ketika mengambil alih jawatan April lalu.

Berdasarkan hakikat ini, jelas bahawa pemilihan waktu, isu dan tempat untuk demonstrasi berkenaan kali ini bukan saja janggal, tetapi juga memudaratkan reputasi mereka sendiri. Dalam hubungan ini ada beberapa andaian yang boleh dirumuskan sebagai faktor pendorong utama demonstrasi jalanan yang aneh dan pelik itu. Ia termasuk:

l Pakatan Pembangkang kini tertekan akibat peningkatan populariti kepemimpinan Najib sebagai Perdana Menteri;

l Percubaan untuk mengalih perhatian rakyat daripada masalah dalaman yang kini dihadapi Pakatan Rakyat dan parti gabungan mereka iaitu Parti Keadilan Rakyat (PKR), Pas dan DAP;

l Untuk memesongkan tumpuan rakyat daripada kes mahkamah berhubung tuduhan liwat yang kini dihadapi Penasihat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim; dan

l Untuk meneruskan momentum menghakis keyakinan rakyat terhadap kerajaan hingga pilihan raya umum akan datang.

Di samping matlamat di atas, tiga parti berkenaan dipercayai mempunyai matlamat tersendiri masing-masing untuk turut mendalangi demonstrasi berkenaan. Seperti biasa dalam usaha mencapai matlamat tersendiri yang dalam kebanyakan kes berbeza-beza ini, masing-masing tidak akan teragak-agak menggunakan atau lebih tepat memperkudakan rakan sendiri.

Dalam hubungan ini, untuk memenuhi impian mengangkat pemimpin mereka sebagai Perdana Menteri satu hari nanti, PKR akan terus memperalatkan Pas dan DAP dalam apa juga isu dari semasa ke semasa.

Pas yang menyedari mereka akan hanya boleh berkuasa dengan sokongan pengundi bukan Melayu akan terus membiarkan dirinya digunakan PKR dan DAP. Pada masa sama, DAP yang majoriti penyokongnya pengundi Cina dan India sangat memerlukan sokongan pengundi Melayu dalam kawasan yang mereka menjadi pengundi penentu.

Oleh itu, walaupun Pas sering menyakitkan hati pemimpin DAP, parti Islam itu mahu tidak mahu, terpaksa juga dijadikan kawan. Walaupun begitu, DAP sedar bahawa kelangsungan hidup mereka sangat bergantung kepada pengundi Cina dan bukan Melayu yang lain, berbanding pengundi Melayu. Sebab itu mereka tidak akan segan silu mewarnai apa juga isu dengan warna perkauman jika ada kesempatan.

Usaha ini sudah lama dilakukan. Ia menjadi lebih ketara selepas Pilihan Raya Umum Ke-12 pada April lalu apabila keputusannya memperlihatkan kemungkinan yang lebih cerah untuk mereka mengambil alih pemerintahan satu hari kelak.

Mereka menganggap suasana sekarang sebagai kesempatan ideal untuk menghakis apa yang sesetengah pemerhati politik bukan Melayu anggap sebagai benteng terakhir hegemoni politik Melayu (the last Malay political hegemony) di Malaysia.

Sesiapa saja yang mengikuti gelagat politik DAP akhir-akhir ini akan dapat mengesan satu pola yang lebih mirip atau menjurus ke arah satu kempen atau gerakan terancang memburukkan kepemimpinan atau institusi Melayu.

Kempen menghentam Melayu (Malay bashing) ini bermula dengan penciptaan istilah seperti Umnoputra, Umno elit dan sebagainya membawa kepada kritikan melampau terhadap kedudukan istimewa orang Melayu, institusi Raja-Raja Melayu sehinggalah kepada cara mereka memutar belit isu yang berbangkit dari semasa ke semasa.

Contoh terdekat ialah isu ketuk ketampi seorang wanita dalam tahanan polis yang didakwa gadis Cina, tetapi akhirnya terbukti wanita Melayu tempatan tidak lama dulu. Terbaru ialah isu siasatan beberapa Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) di Selangor oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang kononnya sengaja ditumpukan kepada kaum Cina.

Kematian seorang daripada saksi kes yang sedang disiasat, Teoh Beng Hock juga sengaja dikaitkan dengan SPRM hingga ada di kalangan orang ramai percaya beliau dibunuh oleh pegawai SPRM ketika soal siasat.

Semua ini bertujuan membakar sentimen orang Cina sehingga akhirnya Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, Datuk Seri Ahmad Said Hamdan, menerima ugutan bunuh.

Adalah dipercayai bahawa pembabitan dalam demonstrasi menentang ISA pada Sabtu lalu juga sebahagian daripada kempen menghentam Melayu itu dalam erti kata kerajaan yang dijadikan sasaran dianggap sebagai kerajaan Melayu.

Malangnya, strategi berkenaan nyata meleset apabila sebahagian besar pembabitan terdiri daripada orang Melayu sehingga ada di kalangan mereka berasa diperbodohkan penganjur.

Sampai bila kempen menghentam Melayu ini akan diteruskan? Apakah Melayu sanggup membiarkan persepsi bahawa yang malas itu Melayu, yang rasuah itu Melayu dan yang bodoh itu Melayu berterusan tanpa penyudah?

Penulis ialah bekas Ketua Pengarang Bernama

Friday, July 10, 2009

Tuntutan kurang ajar minta status bumiputera

Oleh NORAINI ABD. RAZAK
noraini.razak@utusan.com.my

MENGGUNAKAN gagasan 1Malaysia untuk menuntut taraf bumiputera untuk bukan Melayu sememangnya tidak masuk akal atau boleh saja dikatakan hilang akal.

Juga ketara benar orang yang membuat tuntutan sedemikian rupa menggunakan segenap ruang yang ada untuk memanipulasi gagasan yang ditonjolkan kerajaan.

Matlamat 1Malaysia bukan untuk menyamaratakan segala-galanya yang ada di negara ini. Gagasan itu juga tidak bertujuan mengubah segala persetujuan yang telah dimeterai oleh kaum-kaum di negara ini seperti yang termaktub dalam Perlembagaan.

Sebaliknya gagasan itu merupakan satu lagi platform untuk menggembleng sokongan padu rakyat pelbagai kaum untuk bersama-sama kerajaan menjayakan dasar pembangunan negara.

Gagasan yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak sebaik memikul tanggungjawab sebagai Perdana Menteri bertujuan memastikan keserasian antara kaum yang wujud sekarang ini berjaya dikekalkan.

Justeru apabila suara M. Manoharan berkumandang di sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) Selangor menuntut status Bumiputera dikurniakan kepada bukan Melayu bersandarkan alasan 1Malaysia, ia semestinya di luar logik akal.

Tuntutan seumpama itu juga mencerminkan kedangkalan fikiran si penuntut. Dia hanya tahu mengaitkan gagasan pemimpin nombor satu negara dengan tuntutan bukan-bukan sehingga boleh menimbulkan suasana tidak tenteram dalam negara.

Tindakan sedemikian juga boleh saja mengelirukan gagasan 1Malaysia yang kini dilihat oleh segelintir pihak kononnya untuk melenyapkan agenda bumiputera dan menjadikannya agenda nasional tanpa ada batasan kaum.

Seolah-olah 1Malaysia akan menghapuskan keistimewaan bumiputera dan segala-galanya akan diberi sama rata.

Sedangkan hakikatnya status bumiputera hanya dimiliki kumpulan tertentu - Melayu dan golongan pribumi dengan sedikit keistimewaan diperuntukkan kepada mereka.

Keistimewaan itu kekal begitu selamanya - jika pun tiada pengurangan, tiada juga tokok tambah sehingga mampu menggusarkan bukan bumiputera di tanah air yang bernama Malaysia ini.

Tidak juga keistimewaan yang kini diimbangi oleh pengenalan dasar-dasar baru yang mampu melukai hati bukan Melayu sehingga mewajarkan mereka untuk menuntut diberi status yang sama.

Hakikatnya bumiputera tetap bumiputera. Selepas berkorban mengetepikan kepentingan diri dengan menerima kaum-kaum lain sebagai saudara senegara, kini status Bumiputera ingin dikongsi?

Semestinya tuntutan yang boleh saja dirumuskan sebagai kurang ajar dan tidak sedar diri itu tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Apatah lagi episod tuntutan itu dikaitkan dengan arahan pemakaian songkok pada sidang DUN.

Paling dikesali apabila terlontar dari mulut bekas tahanan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) itu orang bukan Melayu merasakan hak mereka dalam perkara tertentu diketepikan berikutan taraf bukan bumiputera itu.

Hak apa yang diketepikan? Dalam aspek mana bukan bumiputera dipinggirkan? Jika benar taraf bukan bumiputera menghalang mereka mendapatkan hak tertentu, atas dasar apakah bukan bumiputera tidak boleh meneruskan kelangsungan hidup di negara ini?

Atas alasan apa jugakah penguasaan ekonomi di negara ini menyaksikan pegangan bukan bumiputera mengatasi bumiputera?

Adakah kerana status bukan bumiputera? Atau kemuliaan hati kerajaan yang diterajui bumiputera menyebabkan mereka kini 'memijak' bumiputera yang kononnya sarat dengan pelbagai keistimewaan sehingga tertinggal jauh di belakang?

Pengenalan biasiswa nasional misalnya membuka ruang yang sama rata kepada pelajar cemerlang tanpa mengira kaum.

Begitu juga agenda pembangunan ekonomi yang tidak membataskan kaum selain bidang pendidikan yang memberi layanan sama rata kepada semua kaum.

Manoharan mesti menyelak teks sejarah atau meneliti Perkara 153 Perlembagaan dan lain-lain peruntukan yang terkandung di dalamnya.

Cukuplah menyentuh hati orang Melayu yang dengan rela hati berkongsi hak dan kepentingan yang sepatutnya dinikmati bersendirian secara bersenang-lenang.

Sedarlah kaum bukan Melayu tidak pernah dilayan berasingan jauh sekali dipinggirkan.

Buka mata dan pandang sekeliling. Jika kaum India masih ada yang merempat di ladang-ladang, orang Melayu tidak kurang dihimpit lara di pedalaman.

Jika bukan Melayu muncul sebagai orang terkaya, kaya raya dan kaya, di mana pula kedudukan Melayu yang begitu 'istimewa' hanya kerana status bumiputeranya!

Friday, May 29, 2009

9 Melayu antara 40 terkaya di Malaysia

Oleh Kamarulzaidi Kamis
kamarulzaidi@bharian.com.my

Syed Mokhtar, Azman kekal kedudukan

KUALA LUMPUR: Bilangan hartawan Melayu dalam senarai '40 Individu Paling Kaya di Malaysia Forbes Asia' bagi tahun ini meningkat kepada sembilan berbanding lapan tahun lalu dengan nilai aset terkumpul mereka mencecah AS$2.603 bilion (RM9.132 bilion).

Nilai aset terkumpul itu bagaimanapun 28.88 peratus lebih rendah berbanding AS$3.65 bilion (RM12.84 bilion) tahun lalu dan hanya mewakili 7.15 peratus kekayaan terkumpul semua individu dalam senarai 40 orang paling kaya Malaysia itu yang berjumlah AS$36.41 bilion (RM127.74 bilion).

Usahawan terkemuka, Tan Sri Syed Mokhtar AlBukhary dan Pengerusi Kumpulan AmBank, Tan Sri Azman Hashim terus mengekalkan kedudukan masing-masing sebagai orang Melayu paling kaya dan kedua paling kaya tahun ini.

Turut mengekalkan kedudukan adalah Pengerusi Eksekutif Kencana Petroleum Bhd, Datuk Mokhzani Mahathir pada tempat ke-3 dan Timbalan Ketua Eksekutif AirAsia Bhd, Datuk Kamarudin Meranun tempat ke-4.

Syed Mokhtar mempunyai kekayaan AS$1.1 bilion (RM3.86 bilion), manakala Azman AS$470 juta (RM1.65 bilion).

Walaupun kekayaan Syed Mokhtar dan Azman masing-masing susut daripada AS$1.8 bilion (RM6.32 bilion) dan AS$700 juta (RM2.46 bilion) tahun lalu, mereka mengekalkan kedudukan di tempat ke-8 dan ke-11 dalam senarai '40 Individu Paling Kaya di Malaysia' tahun ini.

Mokhzani dan Kamarudin pula masing-masing memperbaiki kedudukan dari tempat ke-20 dan ke-21 tahun lalu kepada ke-16 dan ke-19 tahun ini.

Peningkatan itu di sebalik penurunan nilai kekayaan masing-masing daripada AS$290 juta (RM1.02 bilion) kepada AS$215 juta (RM754.29 juta) dan AS$280 juta (RM982.34 juta) kepada AS$205 juta (RM719.21 juta) tahun ini.

Tiga hartawan Melayu baru yang memasuki senarai tahun ini ialah Pengerusi Eksekutif Puncak Niaga Holding Bhd, Tan Sri Rozali Ismail pada tangga ke-31; Pengerusi Hard Rock Cafe Enterprise Malaysia, Tan Sri Syed Yusof Syed Nasir di tangga ke-37 dan Ketua Eksekutif Ranhill Bhd, Tan Sri Hamdan Mohamad di tangga ke-38.

Nilai aset ketiga-tiga individu itu masing-masing berjumlah AS$130 juta (RM456.08 juta), AS$100 juta (RM350.83 juta) dan AS$98 juta (RM343.82 juta).

Dua hartawan Melayu lain yang turut berada dalam senarai itu ialah Pengarah Eksekutif Westports, Ahmayuddin Ahmad di tempat ke-25 dengan nilai kekayaan AS$175 juta (RM613.96 juta) dan Pengarah Gamuda Bhd, Raja Datuk Seri Eleena Raja Azlan Shah di tempat ke-35 dengan nilai kekayaan AS$110 juta (RM385.917 juta).

Bagaimanapun, Pengerusi Naim Cendera Holdings Bhd, Datuk Abdul Hamed Sepawi dan Ketua Eksekutif CIMB Group, Datuk Nazir Razak masing-masing berada di tempat ke-30 dan ke-40 tahun lalu terkeluar daripada senarai '40 Paling Kaya di Malaysia' tahun ini.

Sementara itu, peneraju Kumpulan Kuok, Tan Sri Robert Kuok dan ahli perniagaan Ananda Krishnan mengekalkan kedudukan sebagai rakyat Malaysia paling kaya.

Kekayaan Kuok adalah AS$9 bilion, turun daripada AS$10 bilion tahun lalu, manakala Ananda pula AS$7 bilion, turun daripada AS$7.2 bilion. Kuok dan Ananda juga adalah orang paling kaya di Asia Tenggara.

Rakyat Malaysia ketiga paling kaya pula ialah Pengerusi Kumpulan IOI, Tan Sri Lee Shin Cheng dengan kekayaan AS$3.2 bilion, turun daripada AS$5.5 bilion tahun lalu.

Forbes Asia dalam kenyataannya berkata, jumlah terkumpul kekayaan 40 individu paling kaya di Malaysia AS$36 bilion bagi tahun ini merosot 22 peratus berbanding AS$46 bilion tahun lalu sejajar kejatuhan 21 peratus pasaran saham tempatan dan penurunan 10 peratus nilai ringgit berbanding dolar AS.

Katanya, pengiraan nilai kekayaan individu dalam senarai itu dibuat berdasarkan harga saham syarikat yang dikuasai dan kadar pertukaran mata wang daripada 15 Mei lalu.

Bagi aset yang tidak disenaraikan pula, ia menggunakan maklumat daripada firma biro kredit BRIS Information Services Sdn Bhd (BRIS) dan sumber lain untuk membuat anggaran nilainya jika aset itu disenaraikan di Bursa Malaysia.

Saturday, May 16, 2009

Guru pendukung aspirasi membentuk modal insan holistik

Pendidik bukan sekadar lahirkan pelajar cemerlang tetapi lebi utama membimbing generasi bersahsiah mulia

SAMBUTAN Hari Guru 2009 amat dinantikan oleh kira-kira 350,000 pendidik di seluruh negara berikutan perubahan dalam kepemimpinan Kementerian Pelajaran baru-baru ini. Apakah akan berlaku sebarang perubahan dalam sistem pendidikan negara apabila kepemimpinannya bertukar tangan. Ikuti wawancara wartawan Pendidikan, ZAINOR SAID, TAMRIN ANUAR dan NORLIZA ABDULLAH bersama Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin sempena sambutan Hari Guru yang disambut hari ini.

Apa relevannya tema Hari Guru tahun ini iaitu 'Guru Pembina Negara Bangsa' dengan peranan pendidik dalam membina perpaduan dan meningkatkan kecemerlangan?

Tema Hari Guru tahun ini mengingatkan kita peri pentingnya peranan guru dalam membentuk negara bangsa. Mereka bukan hanya berperanan mendidik, malah membentuk bangsa yang bersatu padu dan bangsa yang mampu memahami aspirasi negara seterusnya membawa Malaysia ke mercu lebih gemilang pada masa depan. Kita melihat pentingnya guru dalam membentuk generasi lebih seimbang. Dalam hal ini, kerajaan menekankan aspek kualiti untuk meningkatkan mutu pendidikan dan aspirasi lebih cemerlang dalam kerjaya mereka. Masa depan negara bergantung kepada keupayaan guru melahirkan generasi berkemahiran dan memenuhi cita rasa bangsa dan negara. Sempena Hari Guru tahun ini, kami pada peringkat kementerian memberi perhatian khusus kepada usaha meningkatkan kemahiran guru agar lebih kreatif dan inovatif di samping memiliki ilmu dan pengetahuan lebih luas. Guru juga bertanggungjawab membimbing anak kita untuk terus menjadi manusia sempurna, insan kamil yang sekali gus dapat mewarisi usaha membangunkan negara.Adakah tema itu bertepatan dengan hasrat mewujudkan 1Malaysia seperti diharapkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak?

Semestinya ia selari dengan hasrat itu dengan rakyat didahulukan dan prestasi diutamakan. Matlamat itu mahu melihat Malaysia memegang satu wadah walaupun berada dalam masyarakat berbilang kaum. Kepelbagaian kaum dan keturunan di negara ini membentuk keistimewaan tersendiri selain bersatu padu dan mempunyai impian sama dalam memajukan negara. Menerusi sistem pendidikan negara, antara matlamat utama ialah membentuk rumpun bangsa. Kepelbagaian bangsa dan bahasa itu bukan satu kekangan, sebaliknya kekuatan dan tambah nilai dalam membentuk satu bangsa yang kuat. Pembentukan perpaduan serta toleransi bermula pada peringkat sekolah. Ia menjadi tanggungjawab semua pihak terutama guru dalam membentuk keseimbangan di kalangan pelajar yang datang daripada pelbagai kaum dan keturunan dalam proses membentuk perpaduan. Saya berharap perpaduan yang dipupuk di sekolah akan terus kukuh dan berkekalan sehingga menjadi amalan dalam kehidupan masyarakat majmuk.

Apakah cabaran utama guru masa kini dalam melaksanakan tanggungjawab untuk melahirkan modal insan holistik?

Tidak dinafikan perkembangan semasa turut memberi kesan kepada proses pembentukan sahsiah terutama di kalangan anak muda. Namun, apa yang penting ialah perkembangan bidang pendidikan perlu diambil kira supaya seiring dengan apa yang berlaku di negara maju. Penekanan perlu diberikan kepada pembangunan secara menyeluruh (holistik). Dalam mencapai sasaran itu, kita harus melihat pelbagai aspek termasuk mengambil kira soal kebajikan guru, antaranya kekurangan guru. Kementerian sedang berusaha mengurangkan nisbah guru dan bilik darjah daripada 1:7 kepada 1:5. Selain itu, usaha meningkatkan pendidikan negara dengan memberi penekanan terhadap perkembangan aspek perisian iaitu meningkatkan kecemerlangan ilmu, inovasi dan kreativiti dalam proses pembelajaran dan pengajaran (P&P). Penambah-baikan akan dilaksanakan terhadap kurikulum dan kokurikulum di sekolah dalam melahirkan generasi seimbang dari segi perkembangan rohani dan jasmani. Mengupas isu meningkatkan infrastruktur pendidikan, ia tidak terhad kepada kemudahan luaran seperti membina lebih banyak sekolah tetapi kerajaan perlu melengkapkan guru dengan pelbagai kemahiran.

Dakwaan guru terpaksa melaksanakan tugas pengurusan dan pentadbiran memberi tekanan dan menjejas tumpuan mereka terhadap tanggungjawab hakiki sebagai pendidik. Apakah usaha kementerian untuk menanganinya?

Itu antara isu yang dikenal pasti kerana institusi pendidikan sendiri begitu kompleks. Guru bukan saja bertindak sebagai pendidik dan mengajar semata-mata malah pada masa sama, mereka juga bertugas sebagai pegawai disiplin, pegawai kebajikan dan penyelaras kokurikulum. Setiap kali kerajaan melaksanakan dasar baru, guru perlu melaksanakannya. Pelaksanaan itu termasuk menyediakan laporan dan proses penyediaan itu menambah tugas sedia ada. Kajian awal mengenai bebanan tugas guru menunjukkan pada 2005, lebih 16,000 guru dari 400 sekolah mendapati tugas dan tanggungjawab mereka meningkat berbanding 20 tahun lalu. Peningkatan itu adalah kesan penggubalan dasar, perubahan sistem dan bertambahnya jumlah mata pelajaran. Antara pendekatan yang dapat dilaksanakan kementerian dalam menangani masalah ini ialah mengambil lebih ramai guru dan kakitangan sokongan dalam memperkemaskan urusan sekolah.

Beberapa usaha dilaksanakan dengan mewujudkan jawatan kumpulan sokongan bagi membantu guru melaksanakan kerja pentadbiran, antaranya jawatan pembantu tadbir, pembantu makmal sains dan juruteknik di Pusat Kegiatan Guru. Selain itu juga, kementerian mewujudkan jawatan pembantu pengurus murid gred N17 di Kelas Pendidikan Khas dan murid prasekolah normal.

Sempena sambutan Hari Guru pertama sejak Tan Sri menerajui Kementerian Pelajaran, apakah insentif baru yang bakal diumumkan?

Setakat ini ia masih rahsia. Bagaimanapun ada beberapa perkara menarik bakal diumumkan sebagai usaha menyuntik semangat serta kesungguhan guru dalam mendidik anak bangsa, sekali gus meningkatkan martabat profesion keguruan agar terus disanjung. Ia juga mengambil kira pelbagai usaha lain, antaranya menyeimbangkan nisbah guru lelaki dan perempuan dalam kerjaya guru di negara ini. Setakat ini nisbah guru lelaki dan perempuan adalah sekitar 80:20 dan kita harus merapatkan jurang supaya tidak begitu ketara. Bagi menyeimbangkan peratusan itu, kementerian sedang mengenal pasti kaedah terbaik untuk menanganinya termasuk menyediakan insentif tambahan kepada golongan lelaki yang menyertai profesion ini. Langkah kerajaan bukan bertujuan memperkecilkan usaha wanita atas sumbangan mereka selama ini, namun perlu ada keseimbangan yang sesuai di antara guru lelaki dan perempuan.

Bagaimana Tan Sri melihat soal disiplin pelajar sekarang, apakah ia sudah sampai ke tahap membimbangkan?

Isu disiplin pelajar itu sendiri antara perkara besar yang harus ditangani segera. Setakat ini kita mempunyai hampir enam juta pelajar dan jika satu atau dua peratus daripada mereka terbabit dengan kegiatan tidak diingini pastinya ia memberi kesan kepada institusi pendidikan itu sendiri. Ia memerlukan perhatian serius. Dalam membentuk generasi ini, ia bukan tugas satu pihak semata-mata. Ibu bapa perlu bertindak pantas mengenal pasti kelemahan dan mengawasi anak masing-masing supaya pergerakan mereka dikawal. Begitu juga dengan peranan masyarakat yang harus memainkan peranan memastikan institusi masyarakat itu sempurna dan dilengkapi dengan pengisian rohani membentuk sahsiah. Usaha itu menuntut kepada kerjasama serta tanggungjawab yang perlu dilaksanakan semua pihak supaya setiap perlakuan sumbang dan salah laku anak-anak dapat ditegur dan diperbetulkan dari awal.

Apakah kementerian serius mahu melaksanakan kembali hukuman rotan terhadap pelajar?

Hal ini perlu dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara bagi memastikan ia dapat dilaksanakan dengan tata cara betul mengikut prosedur. Jika diteliti, hal ini tidak sepatutnya menjadi isu besar, bagaimanapun pelaksanaan perlu berlandaskan kepada garis panduan khas. Ini perlu dibincangkan bagi mendapat persetujuan daripada banyak pihak antaranya persatuan ibu bapa dan guru (PIBG). Persetujuan itu penting kerana saya tidak mahu ada guru yang dihadapkan ke mahkamah gara-gara bertindak luar batas sedangkan pada awalnya niat mereka ikhlas untuk mengajar. Pendekatan mendisiplinkan pelajar kini lebih kepada kasih sayang dan berdiplomasi. Mungkin sesetengah ibu bapa tidak memberikan kasih sayang sewajarnya kepada anak masing-masing. Bagi menanganinya, semua pihak perlu melihat kepada falsafah pendidikan negara iaitu bukan hanya melahirkan pelajar yang cemerlang semata-mata kerana apa yang lebih penting ialah melahirkan generasi memiliki sahsiah mulia.

Apa komen Tan Sri terhadap dakwaan berleluasanya isu mat rempit mencerminkan sistem pendidikan kita gagal membentuk generasi berakhlak mulia?

Sebelum itu kita perlu lihat berapa ramai yang terbabit dengan gejala ini. Tidak dinafikan aktiviti negatif turut membabitkan masalah sosial lain seperti bohsia. Bagaimanapun ia perlu dilihat secara menyeluruh. Ia membabitkan pengawasan semua pihak termasuk faktor persekitaran yang menyebabkan berlaku kejadian sedemikian. Pendekatan menyeluruh diperlukan bagi menangani masalah ini kerana ia membabitkan banyak institusi iaitu keluarga, ibu bapa, pihak penguatkuasaan seperti polis serta pihak berkuasa tempatan selain anggota masyarakat seperti jiran dan pemimpin penduduk. Faktor persekitaran seperti kediaman tidak selesa dan sempit di bandar turut mendorong anak muda keluar selain kedangkalan minda mengenai kesan negatif tindakan mereka menyebabkan mereka mudah terpengaruh dalam gejala tidak sihat.

Bagaimana dengan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI), adakah dasar ini akan diteruskan?

PPSMI masih dalam perbincangan. Sebelum sebarang keputusan dilaksanakan, ia akan diteliti dan diperhalusi kesannya kepada proses pembelajaran masa kini. Walaupun sudah tujuh perbincangan meja bulat dilaksanakan namun saya masih belum puas hati mengenai hasilnya. Walau apa pun keputusan yang bakal dibuat, sama ada diteruskan atau diganti dengan dasar lain, perkara yang lebih utama adalah mengenal pasti keupayaan kita mengenai penguasaan bahasa itu sendiri. Yang penting memperhalusi pelaksanaannya supaya tidak menjejaskan mana-mana pihak. Kepentingan anak bangsa harus diutamakan kerana masing-masing berdepan cabaran lebih besar bagi memenuhi pasaran kerja tempatan dan antarabangsa. Kementerian mengharapkan kajian menyeluruh dan berdasarkan fakta konkrit. Adakah ia benar-benar meningkatkan kefahaman murid dalam menguasai sesuatu mata pelajaran atau apakah penggunaan bahasa itu menyukarkan mereka menguasai mata pelajaran Sains dan Matematik seperti yang didakwa. Adakah kita mempunyai pilihan lain untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris tetapi pada masa sama, memudahkan murid memahami mata pelajaran Sains dan Matematik yang diajar dalam bahasa kebangsaan. Perkara ini perlu dilihat secara menyeluruh sebelum membuat sebarang keputusan sama ada mengekal atau meminda dasar sedia ada.

Setakat ini bagaimana perkembangan pengstrukturan semula dasar pendidikan negara daripada sistem berasaskan peperiksaan kepada penilaian berasaskan sekolah?

Sistem penilaian berasaskan sekolah akan dilaksanakan mulai tahun depan. Ia lebih kepada kaedah pendidikan seimbang dengan mengambil kira usaha membimbing secara menyeluruh. Kita tidak menyatakan kecemerlangan akademik itu tidak penting, sebaliknya apa yang ditekankan di sini ialah usaha melahirkan pelajar pintar, cerdik dan berkemahiran. Kami mengharapkan menerusi sistem ini, ibu bapa dan guru tidak hanya ghairah mengharapkan kecemerlangan akademik daripada pelajar, sebaliknya mereka perlu lebih rasional dalam menilai kecemerlangan setiap individu dalam pelbagai aspek. Mereka perlu cemerlang dalam akademik dan pada masa sama mempunyai kemahiran lain untuk meneruskan kelangsungan hidup yang membolehkan mereka membuat keputusan secara rasional berdasarkan kepada keadaan dan cabaran semasa.

Thursday, April 30, 2009

Struktur gaji pengetua, penolong kanan perlu disemak

Oleh Mohd Feroz Abu Bakar
rencanabh@bharian.com.my

Penstrukturan gaji pengetua dan penolong kanan perlu mengambil kira sumbangan mereka mengurus kecemerlangan pendidikan di sekolah menengah seluruh negara. - Foto Supian Ahmad

Pendapatan pegawai pengurusan sekolah masih rendah berbanding gred khas Guru Cemerlang DG52 KUP

PERKHIDMATAN lebih lima tahun Datuk Seri Hishammuddin Hussein di Kementerian Pelajaran meninggalkan nota gembira untuk sebahagian besar guru, khususnya memberi kenaikan pangkat atau gred jawatan lebih tinggi menerusi penstrukturan semula kementerian berkenaan.

Antaranya elaun kritikal dikembalikan semula, guru atau Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah menerima kenaikan satu tangga gaji ke DG41 selepas mendapat ijazah dan guru DG41 yang mengajar di Tingkatan Enam selama tiga tahun dinaikkan ke DG44.

Namun, di sebalik keriangan itu, penstrukturan semula berkenaan terlepas pandang terhadap pegawai pengurusan sekolah kerana mereka tidak menerima sebarang tempias.

Pengetua dan penolong kanan yang menjadi penggerak utama untuk menjayakan semua dasar, wawasan dan strategi Kementerian Pelajaran 'agak tersepit' dari segi gred jawatan selepas penstrukturan berkenaan.

Perbincangan penulis dengan beberapa pengetua dan penolong kanan menunjukkan sejak 2000 hingga sekarang, pengisian jawatan pengetua baru dan penolong kanan sekolah menengah bukan lagi proses kenaikan pangkat.

Hampir semua pengetua yang dilantik selepas tahun berkenaan adalah daripada kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) gred DG48 Khas Untuk Penyandang (KUP).

Ironinya, pengetua yang dilantik rata-rata adalah PPPS yang sudah dinaikkan gred ke DG48 secara KUP, walaupun gred jawatan pengetua adalah DG48 secara hakiki.

Bahagian Sumber Manusia Kementerian Pelajaran, satu-satunya jabatan yang dimonopoli sepenuhnya kumpulan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD) yang mengurus proses kenaikan pangkat pegawai perkhidmatan pendidikan, hanya perlu menukar status DG48 (KUP) kepada DG48 (Hakiki) ketika melantik PPPS menjadi pengetua.

Selesai proses itu, pegawai berkenaan mendapat elaun pengetua sebanyak RM150 sebulan. Tangga gaji dan elaun lain kekal seperti ketika mereka menyandang jawatan guru DG48 KUP. Lebih malang, pengetua baru yang dilantik di sekolah yang ada kemudahan kuarters pengetua, elaun rumah mereka dipotong separuh kepada RM350 kerana pengetua diwajibkan tinggal di kuarters.

Elaun Cola juga turut berkurangan separuh mengikut kategori tempat bertugas. Kementerian Pelajaran dapat menjimatkan kos jika kenaikan pangkat pengetua diteruskan dengan kaedah sekarang seperti yang ditetapkan oleh PTD.

Namun, kesannya ialah ramai calon pengetua yang berkelayakan dan berwibawa menolak tawaran dilantik sebagai pengetua hingga sanggup bertugas sebagai penolong kanan atau guru biasa hingga pencen.

Rasionalnya, mereka tidak mahu memikul beban tugas pentadbiran yang berat sedangkan faedahnya tidak setimpal, malah imbuhan kewangan semakin susut.

Ini bertentangan dengan amalan Jabatan Perkhidmatan Awam atau agensi kerajaan lain bahawa penentuan kadar gaji pegawai berpegang kepada prinsip semakin berat beban tugas dan tanggungjawab, semakin tinggi kadar upahnya.

Pengetua DG48 sudah tentu 'segan-segan' kerana di sekolah utama, biasanya ada seorang hingga lebih 10 guru DG48 KUP, guru biasa yang sama gred jawatan dengannya. Pengetua ini akan diaibkan (secara sengaja atau sebaliknya) jika ada guru sekolahnya dalam gred khas Guru Cemerlang DG52 KUP, DG54 KUP atau Gred Khas Jusa C (KUP).

Dengan itu, ramai yang menolak dilantik pengetua dan berlaku amalan tangkap muat untuk mengisi kekosongan jawatan, iaitu mencalonkan mana-mana guru DG48 (KUP) yang berminat tetapi kurang berkualiti untuk mengisi jawatan pengetua baru.

Berikutan amalan tidak sihat itu, dalam sesetengah kes, masih ada pengetua yang dilantik masih menyandang DG44. Ini akan menjejaskan mutu perkhidmatan pendidikan untuk pelajar kerana pengurusan sekolah diserahkan kepada pemimpin yang kurang berwibawa.

Secara ringkas, pelantikan pengetua bukanlah proses kenaikan pangkat, bahkan mereka 'didera' untuk kekal lama dalam satu tangga gaji. Ini disebabkan, PPPS perlu melalui tempoh perkhidmatan minimum sehingga 20 tahun sebelum menyandang gred DG48 KUP (10 tahun berada di gred DG44 dan 10 tahun DG44).

Berbanding dengan perkhidmatan lain seperti PTD yang hanya memerlukan tempoh tiga tahun berkhidmat dalam gred M41 sebelum dinaikkan ke gred M44 dan dua hingga tiga tahun berikutnya untuk dinaikkan ke gred M48 (keseluruhannya enam tahun saja).

Penolong kanan juga hampir sama keadaannya dengan pengetua dari segi gred jawatan.

Di sekolah menengah, biasanya ada tiga orang penolong kanan, iaitu penolong kanan pentadbiran dan akademik (DG44), penolong kanan hal ehwal murid (DG44) dan penolong kanan kokurikulum (DG41).

Penolong kanan adalah pegawai yang paling penting di sekolah dalam menggerakkan pentadbiran sekolah dari aspek pengurusan, akademik, pengurusan hal ehwal murid, mahupun aktiviti kokurikulum. Seperti juga perjawatan pengetua, gred jawatan penolong kanan setara dengan guru biasa, iaitu DG44.

Malah, sebelum menjawat jawatan penolong kanan, PPPS dari segi amalannya akan mendapat gred DG44 KUP terlebih dulu selepas berkhidmat melebihi 10 tahun dan lulus Penilaian Tahap Kecekapan. Jika dibandingkan dengan guru mata pelajaran yang mengajar Tingkatan Enam, ternyata gred jawatan penolong kanan sangat rendah.

Guru Tingkatan Enam hanya perlu tiga tahun berada di Gred DG41 dan tiga tahun pengalaman mengajar subjek Tingkatan Enam sebelum dinaikkan pangkat ke gred ke DG44. Penolong kanan perlu melalui tempoh perkhidmatan 10 tahun sebelum dilantik sebagai pentadbir sekolah.

Dari segi bebanan kerja, biasanya penolong kanan terpaksa pulang lewat petang untuk menyiapkan tugas pentadbiran, sedangkan guru Tingkatan Enam boleh pulang selewat-lewatnya 3 petang selepas selesai waktu persekolahan.

Mengikut amalan Kementerian Pelajaran sekarang, seseorang penolong kanan hanya akan dinaikkan pangkat ke jawatan pengetua selepas mendapat gred DG48 KUP ketika memegang jawatan penolong kanan dengan gred sama DG48 dengan ditambah perkataan 'hakiki' saja.

Ini juga bermakna tiada kenaikan pangkat untuk guru DG44 yang dilantik sebagai Penolong Kanan. Penolong kanan adalah penggerak kepada sekolah kerana mereka akan melaksanakan arahan pengetua, menjalankan tugas pengetua ketika ketiadaannya, mewakili pengetua ke mesyuarat atau majlis rasmi, merancang dan melaksanakan program akademik, mengurus kewangan dan stok sekolah, mengurus hal ehwal akademik, hal ehwal murid, kokurikulum, asrama, perancangan prasarana dan sumber manusia, mengajar sebilangan waktu yang ditetapkan dan pelbagai tugas yang semakin bertambah saban hari.

Memetik kata Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak dalam ucapan selepas mengangkat sumpah jawatan pada 3 April lalu:

"Justeru itulah, sepanjang khidmat awam saya, pentingnya aspek keberhasilan sentiasa ditekankan. Sama ada melalui kemudahan yang lebih selesa bagi pendidik, meningkatkan kualiti hidup perwira tanah air, mahupun dalam memperkasa ekonomi bagi memelihara kesejahteraan rakyat di saat kita menghadapi cabaran ekonomi global."

Timbalannya, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pelajaran yang baru sudah tentu mempunyai formula membetulkan nasib pengetua dan penolong kanan daripada terus diaibkan dalam keadaan sekarang.